Povolování malých vodních děl k zachycování vody může být snazší

Malá vodní díla a terénní úpravy sloužící k zadržování vody v krajině by mohly do budoucna vznikat pouze na ohlášení vodoprávnímu úřadu a nebudou vyžadovat obvyklé stavební řízení. Počítá s tím novela poslanců ČSSD, ANO, KSČM a SPD, kterou v pátek schválila Sněmovna. Norma se bude vedle terénních úprav týkat i vodních děl o rozloze do dvou hektarů a výšky hráze do 2,5 metru. Předlohu nyní dostane k projednání Senát. Předkladatelé chtějí usnadnit vznik opatření, která by v krajině pomáhala zachycovat vodu. Návrh vychází ze záměru, který loni v létě předložil ministr zemědělství Miroslav Toman. Původně navrhovanou výšku hrází Sněmovna o jeden metr zvýšila a také přesunula povolovací proces ze stavebního do vodního zákona.

„Schválením zákona, který vzešel z poslanecké iniciativy, dochází k významnému zjednodušování v projednávání a povolování staveb, které slouží k zadržení vody v krajině. Jde o terénní úpravy stavěné k tomuto účelu a drobná vodní díla vymezená jednak nově výškou hráze 2,5 metru a plochou dva hektary,“ řekl zpravodaj k návrhu Martin Kupka. K požadovaným dokumentům pro ohlášení se bude přikládat mimo jiné závazné stanovisko orgánu územního plánování. Územní rozhodnutí ani souhlas se vydávat nemá. K ohlášení vodního díla i terénních úprav nemá být nutné závazné stanovisko orgánu ochrany životního prostředí, pokud nepůjde o zvláště chráněná území, například národní parky, chráněné krajinné oblasti nebo rezervace. Někteří poslanci toto ustanovení kritizovali. Návrh podle nich vyřazuje z rozhodování orgány ochrany životního prostředí. Podle zpravodaje zemědělského výboru Karla Turečka však povolování podle vodního zákona znamená, že se k záměru bude vyjadřovat referát životního prostředí u příslušného vodoprávního úřadu. Stejně se vyjádřil ministr Toman, který řekl, že poslanecký návrh je v souladu s vládním prohlášením. Poslanci neschválili žádný z pozměňovacích návrhů Evy Fialové, která chtěla účast orgánů ochrany životního prostředí pro tyto případy zachovat. Návrhy přitom ve výboru pro veřejnou správu podpořilo i Ministerstvo životního prostředí. 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *