Potvrdilo se, že Vysočina patří mezi regiony s nejčistším ovzduším v ČR

Kvalita ovzduší na Vysočině se zhoršuje v topné sezóně. V zimě stoupá znečištění polétavým prachem i oxidem dusičitým. Vyplynulo to z pětiletého měření na 24 místech, které nad rámec státního monitoringu objednal kraj. Potvrzuje se sice, že Vysočina patří mezi regiony s nejčistším ovzduším v České republice, ale má i slabší místa. Uvedl to Robert Skeřil z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Ze začátku roku byly skoro na celém území České republiky vyhlašovány smogové situace. Vysočina k tomuto opatření sáhnout nemusela, uvedl Skeřil. Z pětiletého měření ale vyplynulo, že některá sídla v kraji trpí vyšším obsahem polétavého prachu v ovzduší, mezi ně patří Lukavec, Pacov nebo Pelhřimov.
Zaznamenány byly i vyšší koncentrace karcinogenního benzo-a-pyrenu. To je látka, která v současnosti překračuje imisní limit na největší ploše České republiky, vysvětlil Skeřil. Problémy bývají v obcích s vytápěním domů na pevná paliva. V krajském projektu ale odborníci u této látky prováděli odběry jen omezeně, tedy hodnot není tolik, dodal.
V zimě také stoupají koncentrace oxidu dusičitého, jeho výskyt ve sledovaných sídlech Vysočiny ale nedosahoval hraničních hodnot.
První měření kvality ovzduší si kraj objednal v roce 2012, týkalo se i menších sídel. Výsledky jsou zveřejněny na speciálních webových stránkách. Tento projekt s náklady 5,8 milionu korun letos skončil. Kraj Vysočina bude na své náklady sledovat čistotu ovzduší i dalších pět let, za což vydá 6,7 milionu korun. Došlo k mírné změně metodiky, a sice, že měření bude na každé lokalitě probíhat jeden rok, uvedl radní kraje Martin Hyský. Měřicí soupravy byly doposud ve vybraných sídlech čtyřikrát za rok, výsledek mohlo ve větší míře ovlivnit počasí.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *