Poslanci navrhli budování menších rybníků pouze na ohlášení

Malá vodní díla a terénní úpravy sloužící k zachycování vody by mohly do budoucna vznikat pouze na ohlášení vodoprávnímu úřadu. Pro jejich budování by podle stavebního zákona stačil územní souhlas místo územního rozhodnutí. Počítá s tím novela stavebního zákona, kterou ve sněmovně předložila skupina poslanců ČSSD, ANO, KSČM a SPD. Chtějí tak usnadnit vznik opatření, která by v krajině pomáhala zachycovat vodu. Vláda však zřejmě dnes s jejich návrhem vysloví nesouhlas, vyplývá z návrhu stanoviska na vládním webu.

Navrhované opatření se má týkat terénních úprav a vodních děl s výškou hráze do 1,5 metru o rozloze do dvou hektarů. Pro terénní úpravy by navíc nemělo být nutné ani ohlášení, ani stavební povolení. Oba druhy staveb by navíc měly získat výjimku ze stavebního zákona, který uvádí, že územní souhlas je možné vydat jen v případě, pokud je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Nově by mělo podle poslaneckého návrhu platit, že stavební úřad vysloví souhlas, pokud bude mít od vodoprávního úřadu kladné stanovisko. „Celý proces se zkrátí z několika let na několik měsíců,“ popsal Birke. Rybník nebo terénní úprava by také nemohly touto cestou vznikat, pokud by hraničily s veřejným prostranstvím nebo komunikací.

Ministerstvo zemědělství doporučilo vládě kladné stanovisko, ministerstvo pro místní rozvoj navrhlo neutrální stanovisko, i když upozornilo na několik zásadních vad. Ministerstvo životního prostředí navrhlo negativní stanovisko. Za nesystémové považuje hlavně vyloučení orgánů ochrany přírody a krajiny z procesu vedoucího k vydání územního souhlasu, zákon je proto podle MŽP v rozporu nejen se zákonem o ochraně přírody a krajiny, ale i s ústavou a Listinou základních práv a svobod.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *