Pomoc při snížení znečištění vody

V povodí Želivky má pomoci snížit znečištění vody pesticidy letos zahájený pilotní projekt Ministerstva zemědělství. Zemědělci, kteří se do něj zapojili, se dobrovolně zavázali nepoužívat či snížit využití některých prostředků, dostanou finanční kompenzaci. Podle náměstka pro řízení sekce vodního hospodářství Aleše Kendíka na motivační platbu pro zemědělce v pilotním projektu ministerstvo ročně uvolní skoro 60 milionů korun.

Tříletý projekt se týká ochranného pásma nádrže Švihov, známé jako Želivka, jež je největší vodárenskou nádrží ve střední Evropě. Pitnou vodou zásobuje i Prahu. Její ochrana zasahuje hlavně území Vysočiny. Do projektu v daném termínu do letošního června se přihlásilo 16 subjektů. „Jde o běh na dlouhou trať. Jestliže začnu hospodařit nějakým jiným způsobem, tak se mi to neprojeví za měsíc,“ řekl generální ředitel podniku Povodí Vltavy Petr Kubala na nedávné konferenci Želivka a nádrž Švihov – vize 2030, která se uskutečnila v Kožlí. Starostové obcí a zemědělci z ochranného pásma přehrady se takto scházejí od roku 2014, přičemž iniciátorem těchto setkání je europoslanec Tomáš Zdechovský.  Jak následně zaznělo na konferenci k ochraně vodárenské přehrady Švihov v Jihlavě, zemědělci, kteří se od července dobrovolně zavázali v povodí Želivky omezit používání pesticidů, podle prvních kontrol nechybovali a měli by dostat slíbenou finanční náhradu. „Pokud budou pozitivní výsledky, tak to potom chceme aplikovat i na ostatní vodárenské nádrže v rámci ČR,“ řekl Kendík. Do projektu se přihlásili zemědělci, kteří hospodaří na více než deseti tisících hektarech půdy převážně ve druhém ochranném pásmu přehrady Švihov, z menší části i v jejím třetím ochranném pásmu. Podle prvních kontrol, které prováděl Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), zemědělci pravidla programu dodržují, sdělil Kubala. Zemědělci hospodařící v ochranných pásmech přehrady museli však určitá omezení respektovat už předtím. Vstupem do projektu se zavázali k dalším. Podle hejtmana Vysočiny Jiřího Běhounka byly určité obavy, že se jich do pilotního projektu přihlásí jen pár. Po uzavření přihlášek ale projevilo zájem dalších pět subjektů. „Teď je diskuse vedená o tom, jestli se to rozšíří,“ řekl.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *