Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond zahájí další kolo příjmu žádostí

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) zahájí 4. ledna 2016 druhé kolo příjmu žádostí o poskytnutí podpory v rámci programů Úvěry na nákup půdy, Podpora nákupu půdy – snížení jistiny a Sociální zemědělství. Příjem žádostí bude možný do 30. září 2016. Informovala o tom Pavlína Chrubasíková z PGRLF.

V rámci programů Úvěry na nákup půdy a Podpora nákupu půdy – snížení jistiny, PGRLF podporuje nákup nestátní zemědělské půdy s možností snížení jistiny úvěru až do výše limitu příslušného nařízení de minimis, a to i opakovaně. V rámci programu Sociální zemědělství poskytuje PGRLF investiční a provozní úvěry s možností snížení jistiny úvěru do výše limitu příslušného nařízení de minimis, a to i opakovaně. Úvěry jsou určeny na podporu zemědělských prvovýrobců, kteří zaměstnávají nebo budou zaměstnávat osoby se zdravotním postižením v rámci svých zemědělských podniků. Na oblast Sociálního zemědělství je vyčleněna suma 50 milionů korun. Žádosti je možné předložit na místně příslušných pracovištích Státního zemědělského a intervenčního fondu nebo přímo na PGRLF. Pokyny pro poskytování podpor a formulář žádosti o poskytnutí podpory naleznete na www.pgrlf.cz*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *