Podpora exportu

Pro podniky, které nemají zkušenosti s vývozem svých výrobků, je určena nová aktivita agentury CzechTrade - Program pro začínající exportéry. Program je členěn podle oborů. První (pilotní) část je určena malým a středním podnikům v potravinářském průmyslu, které mají předpoklady k exportu, ale pro nedostatek zkušeností, znalostí nebo kontaktů zatím žádnou aktivitu v tomto směru nevyvinuly nebo exportovaly pouze v omezené míře.

Podle sdělení agentury se do programu mohou přihlásit české výrobní potravinářské firmy, které mají připravený vlastní konkurenceschopný výrobek a chtějí jej uplatnit na zahraničních trzích. Podnik, který bude do programu zařazen, vypracuje pod vedením odborných pracovníků CzechTrade analýzu své exportní připravenosti a marketingový plán vývozu. CzechTrade mu současně nabídne – za výhodných podmínek – konzultační pomoc při realizaci jednotlivých kroků jeho vývozního plánu a vlastních vývozních operací. Poplatek za konzultační služby CzechTrade činí 2900 Kč a je současně poplatkem registračním. Termín uzávěrek přihlášek je 15. května. Zájemci se mohou přihlásit na adrese CzechTrade, Politických vězňů 20, p.O.Box 791, 111 21 Praha 1. Telefon: 02/24062166.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *