Podmínkou pro příplatky za omezené hospodaření v šumavském parku je schválení zón

Vlastníci půdy v chráněné krajinné oblasti Šumava nemohou v letošním roce požadovat příplatky za omezené hospodaření v I. nebo II. zóně. Ani Správa Národního parku a CHKO Šumava však po nich nemůže vyžadovat hospodaření odpovídající zařazení území do jedné z obou zón. Uvedl to ministr životního prostředí Miloš Kužvart v odpovědi na dopis prezidenta Agrární komory ČR Václava Hlaváčka.

Skutečnost, že v minulém roce nebyly pro CHKO Šumava stanoveny zóny, podle Hlaváčka nepříznivě ovlivnila možnost poskytnutí finanční pomoci vlastníkům půdy v této oblasti. Proto se prezident AK začátkem února obrátil na ministra Kužvarta s žádostí o vydání pokynů, aby vlastníci stihli před vypršením termínu (koncem února) podat žádosti o podporu v rámci podpůrných programů obsažených ve vládním nařízení č. 344/1999.
Jak Kužvart vysvětlil, zónace pro CHKO není dosud schválena, protože všechny předcházející návrhy odmítly ministerstva obrany a zemědělství. To se ale netýká zvláště chráněných území v kategorii národní přírodní rezervace, národní přírodní památka, přírodní rezervace a přírodní památka. „Je třeba, aby se jednotliví vlastníci pozemků, popřípadě s pomocí Agrární komory, pokusili společně se Správou NP Šumava řešit situaci ve vybraných lokalitách navrhované I. a II. zóny odstupňované ochrany přírody, např. lokalitách s výskytem chráněných druhů rostlin apod., dotacemi z Programu péče o krajinu MŽP,“ poradil ministr. Upozornil také, že v současné době vstoupil v platnost zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v § 27 odst. 1. následovně: „Vymezení a změny jednotlivých zón ochrany přírody stanoví MŽP vyhláškou po projednání s dotčenými obcemi.“ Podle Kužvarta se tato vyhláška v současné době připravuje.
Nový Plán péče o Národní park Šumava, který by měl nahradit plán péče z roku 1991, má být během května projednán s obcemi. V návrhu nového plánu je mj. zakotven postup rozšiřování prvních, nejpřísněji chráněných zón, které by do roku 2030 měly tvořit 75 procent rozlohy parku. V nich se budou po omezenou dobu provádět různé asanační zásahy ke tlumení kůrovce. Mezi další důležité body plánu patří podpora přírodě blízkého zemědělství, rozvoj šetrných forem turistiky, systematická náprava závažných narušení vodního režimu a soustavná péče o genofond rostlin a živočichů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *