Podle nových pravidel už nebude možné pěstovat jednu plodinu na ploše větší než 30 hektarů

Ministerstvo zemědělství připravilo přelomová pravidla pro hospodaření s půdou, která omezí plochy monokultur. Od začátku roku 2021 budou muset zemědělci pěstovat jednu plodinu pouze na plochách menších než 30 hektarů. Informuje o tom tisková zpráva úřadu.

„Naším záměrem je zlepšovat stav zemědělské půdy, a tím i životního prostředí. Pokud zemědělci přestanou pěstovat monokultury na rozsáhlých, ničím nepřerušovaných polích, zlepšíme i schopnost krajiny zadržovat vodu. To je v těchto suchých letech, a s výhledem nepříznivého klimatu i do budoucna, velmi důležité,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.
Jak zpráva dále uvádí, nově budou muset zemědělci zajistit na všech pozemcích, aby souvislá plocha jedné plodiny pokrývala maximálně 30 hektarů. V případě větších pozemků bude nutné plochy monokultury oddělovat ochranným pásem (zatravněným nebo osetým pícninami, alespoň 22 metrů širokým). Další možností je na pozemku střídat několik plodin, každou na ploše nepřevyšující 30 hektarů. Změna se dotkne veškeré zemědělské půdy a zhruba tří tisíc zemědělců, kteří hospodaří na polích s celkovou výměrou přibližně jeden milion hektarů.
Úpravu pravidel Ministerstvo zakomponovalo do nařízení vlády, které stanovuje požadavky na správné hospodaření. Ty musí zemědělci povinně dodržovat, aby měli nárok na některé hlavní dotace (například přímé platby na plochu nebo podpory z Programu rozvoje venkova). Podle předpokladů by mohla vláda nařízení schválit do konce letošního roku.*

Komentáře ke článku 5

 • jaroslav noga

  Čím komplexnější život v půdě je, tím více zadržuje vody. Pole je vlhké na kratší dobu, než např. les. Veškerá ta biomasa vodu cyklí, pumpuje, vypařuje, shromažďuje, přetváří…

 • Jan

  Může mi někdo z odborníků vysvětlit, jakým způsobem dojde k zadržení vody přerušením vlkého pole na rovině ? Chápu stávající protierozní opatření na svažitých polích , ale na rových plochách je to pitomost
  .Jestipak toto nařízení platí v celé EU nebo uzase naši rádoby odborníci od stolu vymysleli koninu ,

   • Jan

    DObrý den . To že se to zatím netýká erozních /svažitých/polí vím , ale od roku 2021 se toto opatření má týkat i polí na rovinách , kde k žádné erozi nedochází.

    • ?

     Eroze půdy je způsobená i větrem , odnáší drahocenou ornici, ohrožené jsou lehké půdy.
     Proudění vzduchu na rovinách, půdu vysušuje. Řešení vysázet stromy, největší problém je, zvolit druh pro danou lokalitu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *