Počet bioplynových stanic v Evropě se zvyšuje

V současné době je v Evropě více než 13 800 bioplynových stanic a toto číslo nadále roste. Dokonce i Bulharsko a Srbsko spustily v roce 2012 své první instalace a přidaly se ke klubu 31 evropských bioplynových zemí. Na rozdíl od minulých let zažívá průmysl výroby bioplynu svůj boom ve Francii, Spojeném království, na Slovensku a především v Itálii, kde se během roku 2012 zdvojnásobil počet bioplynových stanic z 521 na 1264. Výrazný vzrůst produkce bioplynu zaznamenala také Česká republika, přestože do roku 2020 nebude přidána dodatečná kapacita vzhledem k zastavení podpory formou výkupních cen pro nové instalace. Podobně je pozorováno výrazné zpomalení výstavby bioplynových stanic v Německu, kde bylo do konce roku 2012 uvedeno do provozu pouze 340 nových zařízení, na rozdíl od roku předchozího, kdy toto číslo dosáhlo 1270 nových instalací. Vyplývá to z nedávno vydané zprávy Evropské bioplynové asociace (EBA).

„Více než 13 800 bioplynových stanic a téměř 7,5 GWel instalovaného výkonu je významný příspěvek pro evropskou energetickou bezpečnost i snižování emisí uhlíku,“ řekl Jan Štambaský, nově zvolený prezident EBA. „Veškerá elektrická energie vyprodukovaná spalováním bioplynu v roce 2012 v Evropě by mohla nahradit sedm jaderných reaktorů v Belgii nebo vyprodukovat téměř stejné množství elektřiny jako všechny uhelné elektrárny v České republice.“ Bioplyn má vskutku ambiciózní cíl, a to nahradit fosilní paliva ve výrobě elektřiny, tepla a nabídnout alternativu v podobě pohonné hmoty, a tento potenciál nabízí v rámci celého kontinentu. To, co se v současné době děje v Německu je příznačné i pro zbytek Evropy, a proto je velmi důležité udržovat kontinuální růst výroby energie založené na produkci bioplynu. Nový prezident EBA chce dát asociaci a sektoru výroby bioplynu ambiciózní cíl – alespoň 1,5% podíl na výrobě primární energie Evropské unie do roku 2020.

Dne 14. ledna 2014 v Norimberku zvolili členové EBA Dr. Jana Štambaského novým prezidentem asociace. Nahradí tak v této pozici Dr. Arthura Wellingera, který funkci zastával minulých pět let. Novým výkonným členem rady asociace byl také zvolen David Colins z Renewable Energy Association ze Spojeného království. „Cítím, že EBA je nyní dostatečně vyspělá, aby mohla pokračovat ve své misi pod novým vedením s mladým a dynamickým předsednictvem,“ řekl Wellinger na valném shromáždění a dodal: „Zanechávám asociaci v dobrých rukou.“ V roce 2014 uplynulo pět let ode dne, kdy se jedenáct národních asociací rozhodlo založit Evropskou bioplynovou asociaci a od té doby bylo vykonáno ohromné množství práce pro podporu tohoto sektoru. Na konci září 2014 bude EBA prezentovat své úspěchy i vize pro celoevropský rozvoj bioplynu na své konferenci, kterou pořádá jednou za dva roky. Konference se bude letos konat v Nizozemsku. Je to již druhá velká událost asociace a bude se zabývat mimo jiné tématem produkce a využití biometanu, digestátu jako hnojiva a zlepšování efektivity výroby bioplynu. Výzva k předkládání posterů již byla ohlášena; vyzýváme akademiky a především studenty, aby na výzvu odpověděli. Více informací naleznete na www.BiogasConference.eu.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *