Pět milionů korun na projekty k ochraně přírody a krajiny

Ministerstvo životního prostředí spustilo dotační výzvu na pět milionů korun na podporu koordinačních projektů v ochraně přírody a krajiny. Peníze jsou vyčleněny z programu na podporu projektů nestátních neziskových organizací. Úřad to uvedl na svém webu. Zájemci mohou o peníze žádat do 9. listopadu.

O dotace mohou žádat nevládní organizace na koordinaci menších projektů podporujících ochranu rozmanitosti živých organismů. Na tyto projekty se zaměřením na mapování a monitorování druhů a biotopů či na drobné zásahy směřující k ochraně ohrožených druhů a péči o krajinu budou poskytnuty tři miliony korun, uvedlo ministerstvo.
Další dva miliony korun poskytne ministerstvo zejména na rozvoj regionálních pozemkových spolků zaměřených na ochranu a rozvoj přírody i krajiny.
Loni za pět milionů korun z Programu na podporu projektů nestátních neziskových organizací uskutečnilo 209 dílčích projektů. „Ministerstvo podpořilo třeba mapování výskytu zvláště chráněných druhů, mapování starých krajových odrůd ovocných stromů, aktivity na podporu hnízdních příležitostí dravců a zpěvných ptáků, botanické průzkumy, mykologické průzkumy, odborné semináře a terénní exkurze pro veřejnost, kterých se zúčastnilo více než 4000 lidí,“ píše se na webu. Zároveň se uskutečnilo 32 projektů k zajištění praktické péče o pozemky cenné z hlediska ochrany přírody a krajiny.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *