Filtr

Jednání s EK: zemědělské produkty i potraviny

Na pořadu 6. kola jednání zástupců ČR a Evropské komise (EK) o liberalizaci agrárního obchodu se Evropskou unií bude v Praze dne 3. 5. oblast agrárních produktů, 4. 5. pak téma zpracovaných výrobků. Uvedla to Ludmila Babčická z Ministerstva zemědělství ČR. Paralelně s českou stranou budou s experty EK v...

Kategorie: Nezařazené

Zemědělský výbor řeší rozpočet PF

Zemědělský výbor sněmovny se podle jeho předsedy Jaroslava Palase v současnosti zabývá v rámci rozpočtu Pozemkového fondu ČR návrhem na převedení 170 miliónů korun z fondu na ministerstvo pro místní rozvoj na program obnovy venkova. Dalších 200 miliónů korun by mělo být použito pro posílení chovu krav bez tržní produkce...

Kategorie: Nezařazené

Fencl: Je čas významně zvýšit zdroje zemědělství

Je čas významně zvýšit zdroje pro zemědělství. Na tiskové konferenci ČSSD to řekl ministr zemědělství ČR Jan Fencl. Podle jeho slov je třeba před vstupem ČR do EU vyřešit dva základní problémy. Prvním je zvýšení konkurenceschopnosti tuzemských potravinářských podniků, která je dána 40letým centrálním plánováním i špatně provedenou privatizací, a...

Kategorie: Nezařazené

Uvolnění obchodu s EU je přede dveřmi

Dohoda o vzájemné liberalizaci agrárního obchodu České republiky s Evropskou unií, jinak též „dvounulová varianta“, zřejmě spěje do finále. Náměstek ministra zemědělství pro zahraniční vztahy a EU Tomáš Zídek říká, že po nadcházejícím 6. kole jednání by již konkrétní řešení měla obdržet vláda a „dvounulka“ pak má začít platit od...

Kategorie: Nezařazené

Návrh věcného záměru zákona o kvótách

Do 2. května by mělo ministerstvo zemědělství obdržet připomínky z takzvaného „meziresortního kolečka“ (státní orgány, profesní organizace) k svému návrhu věcného záměru zákona o regulaci trhu s mlékem prostřednictvím mléčných kvót, který rozeslalo příslušným institucím minulý týden.

Kategorie: Nezařazené

Pozor na škůdce a zlatokopecké firmy

„Dnes máme v republice asi 220 tisíc drobných vlastníků lesa, jimž většinou chybí profesionální znalosti. Přitom každý majitel je ze zákona se povinen o svůj les starat a nepřipustit, aby se mu v něm rozmnožovali škůdci,“ řekl nám Josef Balek z ministerstva zemědělství.

Kategorie: Nezařazené

Koncentrace zvířat v EU stoupá

Koncentrace zvířat v zemích EU má vzestupný trend. Je to možné demonstrovat například na údajích Eurostatu o chovu prasat. Podle nich se v původní evropské dvanáctce zvýšil průměrný počet prasat v jednom podniku z 56 kusů v roce 1987 na 110 kusů v roce 1997.

Kategorie: Nezařazené

Omezuje EU koncentraci zvířat?

Omezení koncentrace zvířat z hlediska welfare v EU neexistuje. Vyplývá to ze sdělení, které nám poskytlo ministerstvo zemědělství. Počet zvířat na jedno hospodářství, případně jejich koncentrace na zemědělskou půdu dané farmy, však může být rozhodující při poskytování některých dotací. EU přitom vychází z národních, regionálních a individuálních limitů počtu zvířat...

Kategorie: Nezařazené

Budoucnost pozemkových úprav – Analýza

Pozemkové úpravy jsou nejdůležitějším nástrojem pro racionální uspořádání vlastnických vztahů k zemědělským a lesním pozemkům a to s ohledem na hospodaření a zároveň s ohledem na potřeby krajiny. Realizace společných zařízení v rámci těchto úprav znamená nové cesty, rybníky, zeleň v krajině, omezení eroze, což je přínosem pro všechny, kdo...

Kategorie: Nezařazené

ČESKÁ REPUBLIKA – AGROOBCHOD BŘEZEN 2000

V březnu 2000 dosáhl agrární obchod celkové výše 9,339 mld Kč. Z toho byl vývoz v hodnotě 3,568 mld Kč, dovoz dosáhl 5,771 mld Kč a záporné saldo tak činilo 2,203 mld Kč. V porovnání s březnem roku 1999 jsou hodnoty prakticky na stejné úrovni; celkový agroobchod činil 9,413 mld...

Kategorie: Nezařazené