Filtr

Návrh věcného záměru zákona o kvótách

Do 2. května by mělo ministerstvo zemědělství obdržet připomínky z takzvaného „meziresortního kolečka“ (státní orgány, profesní organizace) k svému návrhu věcného záměru zákona o regulaci trhu s mlékem prostřednictvím mléčných kvót, který rozeslalo příslušným institucím minulý týden.

Kategorie: Nezařazené

Pozor na škůdce a zlatokopecké firmy

„Dnes máme v republice asi 220 tisíc drobných vlastníků lesa, jimž většinou chybí profesionální znalosti. Přitom každý majitel je ze zákona se povinen o svůj les starat a nepřipustit, aby se mu v něm rozmnožovali škůdci,“ řekl nám Josef Balek z ministerstva zemědělství.

Kategorie: Nezařazené

Koncentrace zvířat v EU stoupá

Koncentrace zvířat v zemích EU má vzestupný trend. Je to možné demonstrovat například na údajích Eurostatu o chovu prasat. Podle nich se v původní evropské dvanáctce zvýšil průměrný počet prasat v jednom podniku z 56 kusů v roce 1987 na 110 kusů v roce 1997.

Kategorie: Nezařazené

Omezuje EU koncentraci zvířat?

Omezení koncentrace zvířat z hlediska welfare v EU neexistuje. Vyplývá to ze sdělení, které nám poskytlo ministerstvo zemědělství. Počet zvířat na jedno hospodářství, případně jejich koncentrace na zemědělskou půdu dané farmy, však může být rozhodující při poskytování některých dotací. EU přitom vychází z národních, regionálních a individuálních limitů počtu zvířat...

Kategorie: Nezařazené

Budoucnost pozemkových úprav – Analýza

Pozemkové úpravy jsou nejdůležitějším nástrojem pro racionální uspořádání vlastnických vztahů k zemědělským a lesním pozemkům a to s ohledem na hospodaření a zároveň s ohledem na potřeby krajiny. Realizace společných zařízení v rámci těchto úprav znamená nové cesty, rybníky, zeleň v krajině, omezení eroze, což je přínosem pro všechny, kdo...

Kategorie: Nezařazené

ČESKÁ REPUBLIKA – AGROOBCHOD BŘEZEN 2000

V březnu 2000 dosáhl agrární obchod celkové výše 9,339 mld Kč. Z toho byl vývoz v hodnotě 3,568 mld Kč, dovoz dosáhl 5,771 mld Kč a záporné saldo tak činilo 2,203 mld Kč. V porovnání s březnem roku 1999 jsou hodnoty prakticky na stejné úrovni; celkový agroobchod činil 9,413 mld...

Kategorie: Nezařazené

ČESKÁ REPUBLIKA – AGROOBCHOD 1. ČTVRTLETÍ 2000

Agrární vývoz v 1. čtvrtletí 2000 při porovnání k 1. čtvrtletí roku 1999 vzrostl o 27%, dovoz zůstal téměř stabilní, byl větší o 0,07%, díky tomu se zvýšilo pokrytí dovozu vývozem na 68,09% v letošním roce oproti 57,58% loňského roku. Teritoriální struktura vývozu a dovozu se prakticky nezměnila, nejvíce zboží...

Kategorie: Nezařazené

EU by měla rozšiřování věnovat větší pozornost

Mezi žadatelskými zeměmi střední a východní Evropy vzrůstá netrpělivost a zklamání z Evropské unie. Na nedávném kongresu v Londýně organizovaném Agra Europe to uvedla Annika Ahnberg, někdejší švédská ministryně zemědělství. „Toto rozšíření je pro nás nejdůležitější událostí, ale nechováme se podle toho,“ kritizovala postoj EU.

Kategorie: Nezařazené

Komposty hledají cestu ke státním penězům

Snaha podpořit letos poprvé také hnojení organickými hnojivy se jako argument k udržení přirozené půdní úrodnosti setkává s obecným pochopením, pomineme-li možnou nelibost prodejců minerálních hnojiv. Připomínky však přicházejí ke způsobu, jaký ministerstvo zemědělství zvolilo pro podporu aplikace kompostů.

Kategorie: Nezařazené