Filtr

Lesáci proti myslivcům

Hlavně blížící se termín, kdy budou ukončeny současné nájmy honiteb, byl podle Vladimíra Broukala z Českomoravské myslivecké jednoty důvodem, proč tato organizace pracovala na návrhu nového mysliveckého zákona, který vzalo za svůj 17 poslanců. Tento návrh nejen zamítla vláda, ale zvedla se proti němu i vlna nesouhlasu hlavně z řad...

Kategorie: Nezařazené

Direktiva říká jasně: navýšit kvóty jen v chovech s volným ustájením

Nařízení vlády o zavedení mléčných kvót stanovilo, že možnost jejich budoucího navýšení budou mít pouze ti žadatelé, tedy chovatelé, jejichž dojnice budou ustájeny ve volných stájích. Někteří, zejména soukromě hospodařící zemědělci s vazným ustájením dojnic se domnívají, že jde o jejich diskriminaci. Zeptali jsme se proto jednak samotných chovatelů, ale...

Kategorie: Nezařazené

Na Slovensku je nedostatek mléka

Mlékárenství je na Slovensku jednou z priorit, kterou chce prostřednictvím předvstupního programu SAPARD podporovat Evropská unie. Podle předsedy Slovenského mlékárenského svazu Jana Šimůnka je toto odvětví konkurenceschopné především v oblasti výroby sýrů. Stále více však naráží na nedostatek syrového kravského, ale i ovčího mléka.

Kategorie: Nezařazené

Obnova sadů nestačí

Jak roste význam českého ovocnářství, dokumentoval čísly na Ovocnářských dnech, které včera skončily v Hradci Králové, předseda Ovocnářské unie ČR Jaroslav Muška. "Podíl ovocnářství na hrubé zemědělské produkci se významně zvyšuje. V roce 1999 dosáhl 3,37 procenta. Na hrubé produkci rostlinné výroby se toto odvětví podílelo 7,2 procenty. Za minulý...

Kategorie: Nezařazené

Maďarská družstva se musí vypořádat

Odhadem 40 miliard forintů budou muset přibližně 450 tisícům vlastníků transformačních podílů vyplatit zemědělská družstva v Maďarsku. Podle nového zákona o družstvech, který na sklonku loňského roku schválil maďarský parlament, musí družstva během tří měsíců odkoupit od tzv. externích vlastníků, čili těch, kteří aktivně nepracovali v družstvech, jejich podíly za...

Kategorie: Nezařazené