Filtr

Chyboval fond i některé mlékárny

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) se zaměřil na nakládání s prostředky Státního fondu tržní regulace v zemědělství (SFTR) určenými na regulaci trhu s mlékem v letech 1998 a 1999. Kontroloři kladli důraz zejména na dodržování podmínek pro poskytování vývozních subvencí. Co ze závěru kontroly, který projednala vláda, vyplyne, závisí na ministerstvu...

Kategorie: Nezařazené

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVí ČR ZA ROK 1999 III. ČÁST

3.1.6 Len přadný Od roku 1995 prožívá lnářství a konopářství v EU za podpory Komise EU pro len a konopí velký rozvoj. Osevní plochy vzrostly od roku 1994 ze 78,9 tis. ha na současných 266 tis. ha. Lnářství se rozšířilo do dalších pěstitelsky netradičních zemí, zejména do Španělska. Pro textilní...

Kategorie: Nezařazené

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 1999 IV. ČÁST

4.1.3 Hospodářský výsledek, majetek a financováníOdhad hospodářského výsledku V úrovni hospodářského výsledku došlo v roce 1999 k výrazné meziroční změně. Zatímco v minulých letech se jeho úroveň mezi jednotlivými podnikatelskými formami značně odlišovala, byla jeho výše v roce 1999 u podnikatelských subjektů právnických osob zhruba shodná. Projevila se však výrazná...

Kategorie: Nezařazené

V Bruselu proběhne vrcholné setkání evropských agrárních organizací

Ve dnech 10. až 12. července se v Bruselu uskuteční seminář, na němž budou přítomni jak představitelé zemědělských profesních organizací zemí Evropské unie, tak delegace nevládních agrárních organizací států střední a východní Evropy. Českou republiku mají mj. zastupovat také prezident Agrární komory Václav Hlaváček, předseda Svazu zemědělských družstev a společností...

Kategorie: Nezařazené

Kellner: České zemědělství patří k evropskému modelu

České zemědělství má v něčem rozdílnou strukturu než agrární sektor v zemích Evropské unie, ale svoji podstatou odpovídá evropskému agrárnímu modelu a nikoliv třeba zemědělských systémům, které fungují např. v USA či na Novém Zélandu. Prohlásil to po jednání s ministrem Janem Fenclem představitel COPA/COGECA Herbert Kellner. Dodal, že neshledává...

Kategorie: Nezařazené

COPA/COGECA hodlá pokračovat v projektu

Projekt v rámci programu Phare, jehož cílem je především připravit české agrární organizace na integraci do struktur Evropské unie, by měl rozhodně pokračovat i po letošním říjnu, kdy skončí jeho první část. Při návštěvě ČR to zdůraznili prezident COPA (Výboru zemědělských profesních organizací EU) Noël Devisch i zástupce generálního tajemníka...

Kategorie: Nezařazené

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 1999 V. ČÁST

4.3 Ekonomika zemědělských podniků podle výrobních oblastí Analýza ekonomických výsledků vychází z ukazatelů v přepočtu na 1 ha z. p.4.3.1 Podnikatelské subjekty právnických osobVýnosy, náklady a hospodářský výsledek Se zhoršujícími se přírodními podmínkami se tak jako v minulých letech projevuje jednoznačná tendence k poklesu intenzity výkonů, ovlivněná především poklesem tržeb...

Kategorie: Nezařazené

Rebel skončil druhý na World Beer Cup v USA

Druhé místo v kategorii piv plzeňského typu obsadil na soutěži kvality piva World Beer Cup v USA Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod s pivem Rebel. Soutěže, kterou pořádá americká Asociace pivovarů ve dvouletém cyklu, se zúčastnilo 1131 piv z 371 pivovarů ze 37 zemí.

Kategorie: Nezařazené