Filtr

ASZ: Protestní shromáždění 12. prosince bude

Celostátní rada Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ) dnes rozhodla, že skutečně přistoupí k protestnímu shromáždění proti zavedení mléčných kvót a omezení svobodného podnikání. Jak potvrdil tajemník ASZ Michal Popíšil, akce se uskuteční v úterý 12. prosince v ulicích hlavního města.

Kategorie: Nezařazené

ČR zdokonaluje preventivní ochranu před BSE

Státní veterinární správa po konzultacích s ministrem zemědělství Janem Fenclem zastavuje dovoz skotu, hovězího masa a výrobků z něj z těch členských států EU, v nichž se vyskytly u skotu domácího původu případy bovinní spongiformní encefalopatie – BSE (tj. mimo již platného zákazu dovozu z Velké Británie platného od 25....

Kategorie: Nezařazené

Společné organizace trhů v sektoru ovoce a zeleniny EU – 1. část

Sektor ovoce a zeleniny zaujímá významné a do značné míry samostatné postavení ve Společné zemědělské politice Evropských společenství (SZP). Toto samostatné postavení je dáno jeho velkou druhovou a odrůdovou rozmanitostí, rychlými změnami v nabídce a poptávce, snadnou zkazitelností výrobků a z toho vyplývajícími specifickými přístupy k řešení zásadních problémů.

Kategorie: Nezařazené

Stav přípravy lesního hospodářství na zavedení souboru práva EU

Společná lesnická strategie Na základě druhého odstavce článku 138 b Smlouvy o založení ES schválil dne 31. ledna 1997 Evropský parlament rezoluci o lesnické strategii Evropské unie vyzývající Komisi, aby v souladu s četnými úvahami a doporučeními připravila „legislativní návrh evropské lesnické strategie“. Strategie zohledňující principy a závazky přijaté na...

Kategorie: Nezařazené

Sociální politika EU

V evropském prostoru se pojem „sociální politika” chápe a následně i vymezuje v různých významových i obsahových rovinách – nejčastěji jako dílčí složka politiky státu (např. důchodová, zdravotní, bytová politika), dále jako doplněk hospodářské politiky státu s cílem regulace sociálních dopadů tržního hospodářství (zejména v oblasti ochrany zaměstnanosti, pracovních práv...

Kategorie: Nezařazené

Německo zakázalo moučky pro všechna hospodářská zvířata

Od naší zvláštní zpravodajky z Hannoveru Striktní zákaz používání živočišných mouček pro všechny druhy hospodářských zvířat platí od minulé soboty v Německu. Rozhodl tak spolkový parlament v reakci na dva případy výskytu BSE zjištěné u krav. Krizový štáb, který v této souvislosti vznikl, však zákaz považuje za nedostačující a usiluje...

Kategorie: Nezařazené

ASZ připravuje protestní akce proti systému kvót v zemědělství

Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ) připravuje protestní akce soukromých zemědělců proti systému produkčních kvót v zemědělské výrobě. Definitivní rozhodnutí o konání protestu učiní celostátní Rada ASZ v pátek. "Pokud vláda systém kvót nezruší, vyjede zemědělská technika k manifestační jízdě ulicemi Prahy 12. prosince," uvedl tajemník asociace Michal Pospíšil. Další podrobnosti...

Kategorie: Nezařazené