Filtr

Vláda schválila kompenzace za sucho

Vláda schválila uvolnění pěti miliard na kompenzace škod způsobených zemědělcům jarním suchem s tím, že jí má ministerstvo zemědělství do konce října předložit souhrnnou informaci vládě o skutečné konečné výši škod. Podle ministra Jana Fencla tak vzniká prostor pro uplatnění požadavků na případnou další kompenzaci. Mimořádná pomoc zemědělcům bude kryta...

Kategorie: Nezařazené

Producenti tukového průmyslu procházejí změnami

Vlastníkem 99,8 procent akcií společnosti Milo Surovárny se od minulého týdne stala akciová společnost Setuza poté, kdy odkoupila 50procentní balík akcií olomouckého podniku od akciové společnosti Invest Oil Bohemia, které akcie prodala firma Agrocredit. V souvislost se zmíněnou situací došlo v těchto dnech ke změně obchodního názvu akciové společnosti Milo...

Kategorie: Nezařazené

AK má připomínky k jakostním parametrům pro nákup mléka

Agrární komora (AK) zveřejnila po své včerejší poradě zásadní připomínky k jakostním parametrům mléka ve vazbě na minimální cenu. "Navrhujeme vyjít z jakostních podmínek platných pro minimální ceny v současné době. další kritéria, pokud je dohodne mlékárna s chovatelem, se musí promítnout ve vyšší než minimální ceně. Podstatou věci zkrátka...

Kategorie: Nezařazené

Odbytové družstvo AGROOIL

Včera bylo ustaveno Družstvo AGROOIL, jež by mělo pracovat jako odbytové družstvo především pro producenty olejnin - řepky, slunečnice a máku. Družstvo sídlí na adrese Hybernská 38, Praha 1, zájemci o členství se mohou informovat u Václava Kmoníčka, tel. 02/24226044.

Kategorie: Nezařazené

Hlaváček: Z Bruselu zazněl nový signál

"Jde o pozitivní posun, dosud jsme s nevládními agrárními organizacemi EU COPA/COGECA jednali vlastně neformálně, nyní šlo vlastně o první oficiální akci na vysoké úrovni," řekl prezident Agrární komory Václav Hlaváček k semináři, který minul týden sezvala do Bruselu právě COPA/COGECA a jehož se zúčastnili mj. také komisaři EU Günter...

Kategorie: Nezařazené

Jirovský: Nejde jen o přímé platby

"Evropská unie je počítá ve svém rozpočtu do roku 2006 s rozšířením společenství, i když zde neuvádí přímé platby pro zemědělce nových zemí, ale počítá spíše s investicemi do strukturálních fondů," uvedl dnes předseda Svazu zemědělských družstev a společností Miroslav Jirovský k výsledkům jednání se zemědělským komisařem EU Franzem Fischlerem...

Kategorie: Nezařazené

Profesní organizace usilují o kancelář v Bruselu

Je takřka nezbytné zřídit v Bruselu kancelář, která by hájila zájmy českých zemědělců při vyjednávání podmínek pro vstup ČR do Evropské unie. Shodli se na tom dnes zástupci hlavních profesních agrárních organizací, kteří se zúčastnili minulý týden semináře v Bruselu - prezident Agrární komory Václav Hlaváček, předseda Svazu zemědělských družstev...

Kategorie: Nezařazené

Referenční období pro kvóty je otevřené

Zemědělský komisař EU Franz Fischler skutečně připustil, že období pro stanovení kvót pro kandidátské země se nemusí týkat jen průměru let 1995 až 1999, což Brusel dosud požadoval. Potvrdil to tajemník Asociace soukromého zemědělství ČR Michal Pospíšil, který se na toto téma ptal přímo komisaře Fischlera na nedávném setkání zástupců...

Kategorie: Nezařazené