Filtr

Zákon o potravinách mění vyhlášky

Kolekce 6 novel prováděcích vyhlášek zákona 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, vyšla v dubnu ve Sbírce zákonů. Jde konkrétně o novely původních vyhlášek 327/1997 Sb. (maso, ryby, vejce - novela č. 89/2000), 328/1997 Sb. (mléko tuky, zmrzliny - 90/2000 Sb.), 330/1997 Sb. (čaj, káva, kávoviny- 91/2000 Sb.), 332/1997...

Kategorie: Nezařazené

Trh s biopotravinami zažívá rozmach

Minulý rok znamenal významný přelom pro naše ekologické zemědělství. Také v současné době „dozrávají“ některé události, které jsou klíčové pro průnik bioproduktů k širšímu spektru zákazníků i pro stabilizaci našich ekofarem a navazující síť zpracovatelů, distributorů a prodejců.

Kategorie: Nezařazené

Vláda schválila novelu zákona o rostlinolékařské péči

Hlavně podmínky pro rostlinolékařskou kontrolu ve vstupních místech upravuje podle požadavků EU novela zákona 147/96 Sb., o rostlinolékařské péči, kterou včera přijala vláda. Mimo jiné stanovuje i odbornou způsobilost pro zaměstnance Státní rostlinolékařské správy. Zavádí registraci pěstitelů, výrobců a dovozců rostlin a rostlinných produktů rizikových z hlediska možného šíření karanténních...

Kategorie: Nezařazené

Lepší ochrana práv k novým odrůdám

Blíže EU má naši legislativu posunout včera vládou přijatý návrh zákona o ochraně práv k novým odrůdám rostlin, který zároveň pozměňuje zákon o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin. Ve srovnání s doposud platným zákonem 132/92 Sb. ošetřuje i problematiku farmářských osiv a sadby a také odrůd podstatně odvozených z...

Kategorie: Nezařazené

Veřejná podpora je pod kontrolou

Od začátku letošního května nabyl účinnost zákon 59/2000 Sb., o veřejné podpoře. Stanovuje pravidla pro poskytování finančních podpor a jiných (např. daňové a celní úlevy, snížení úroků apod.) forem pomoci z veřejných prostředků. Tento zákon důrazně požadovala Evropská komise v loňské zprávě, která hodnotila stav připravenosti ČR na vstup do...

Kategorie: Nezařazené

Návrh zákona o mléčných kvótách je na stole

Již od příštího roku hodlá ministerstvo zemědělství zavést na tuzemském trhu s mlékem produkční kvóty. První připomínky k návrhu věcného záměru zákona, který by vymezoval zásady této regulace, mělo ministerstvo obdržet minulý týden. Jak pro týdeník Zemědělec řekl Josef Vrzáň z MZe, návrh vymezuje mimo jiné základní pojmy jako např....

Kategorie: Nezařazené

Bramboráři požadují důslednější kontroly při dovozech

Pěstební plochy brambor v České republice budou podle šetření Ústředního bramborářského svazu letos nejméně o pět procent vyšší než v minulém roce, kdy činily 71 tisíc hektarů. Velký význam pro nastartování farmářské ceny brambor pro celou sezónu mají podle předsedy svazu Františka Nováka dovozy raných brambor po zahájení sklizně tuzemských...

Kategorie: Nezařazené