Filtr

Návrh dotačního systému MZe na rok 2001

Důvodová zpráva Základním legislativním rámcem dotační politiky resortu zemědělství pro rok 2001 je zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, dále zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a zákon č. 138/1973 Sb., o vodách. Zároveň návrh dotační politiky využívá nový institut alokace zdrojů do zemědělství – nově zřízený Státní zemědělský intervenční...

Kategorie: Nezařazené

Špatná formulace pravidel vedla k chybám

Téměř 3,5 miliardy korun bylo v roce 1998 vyplaceno na podporu mimoprodukčních funkcí zemědělství. O rok později to bylo již skoro 4,4 miliardy korun. Podle Zdenka Rodra z Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) se kontroloři při prověřování přiznávání těchto podpor setkali kromě několika vážných přestupků také s „řadou drobných nedostatků“

Kategorie: Nezařazené

Jak se státním majetkem

Problémy s evidencí majetku mají podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) některá školní hospodářství. Někdy je na jejich počátku již samotné vymezování majetku školních statků zřizovatelem, jímž je v případě středních zemědělských škol ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Kategorie: Nezařazené

Pozemkový fond má potíže s evidencí nemovitostí

Ani po devíti letech od účinnosti zákona 229/91 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, není evidence nemovitostí, které na základě tohoto zákona přešly do správy Pozemkového fondu, úplná. Vyplývá to ze zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Úřad se obává, že tato skutečnost „může působit při...

Kategorie: Nezařazené

Pražské pivovary snížily ztrátu

Akciová společnost Pražské pivovary (PP) vykázala za první pololetí ztrátu 164,06 milionu korun, což ve srovnání se stejným obdobím loňského roku znamená její snížení o 34 milionů korun. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb se přitom zvýšily na 1,11 miliardy z loňských 1,04 miliardy korun. Uvedla to mluvčí PP...

Kategorie: Nezařazené

Agrodružstvo Jevišovice pociťuje pád IPB

Letošní hospodaření Agrodružstva Jevišovice poznamenává také pád IPB a její následné převzetí ČSOB. “Skončil totiž hladký průběh plateb od našeho největšího odběratele, Kosteleckých uzenin. I přes proklamace vládních představitelů, že se nic nemění, ČSOB zastavila poskytování eskontních úvěrů,” řekl předseda družstva Bohumír Rada Hospodářským novinám. Podle něj se tak narušil...

Kategorie: Nezařazené

SFTR zatím vykoupil zhruba 15 tisíc tun pšenice

Státní fond tržní regulace (SFTR) zatím vykoupil jen asi 15 tisíc tun potravinářské pšenice. Agrowebu to řekl ředitel SFTR Jan Höck. Zemědělci podle něj zřejmě čekají na vývoj cen, a také sklizeň ještě kvůli dešťům pořádně nepokročila. "Asi za dva týdny bychom mohli mít jasno v tom, jak letošní sklizeň...

Kategorie: Nezařazené

Není nutné jezdit jen na benzín

Cena benzínu a s ní spojená ekonomika provozu vozidel se týká každého motoristy. Zejména trápí ty, kteří automobil či motorku denně potřebují ke spojení se světem, k dopravě do práce nebo přímo k výkonu svého povolání. Na venkově a mezi zemědělci není takových lidí právě málo. A protože s tím,...

Kategorie: Nezařazené