Filtr

Jirovský: Nejde jen o přímé platby

"Evropská unie je počítá ve svém rozpočtu do roku 2006 s rozšířením společenství, i když zde neuvádí přímé platby pro zemědělce nových zemí, ale počítá spíše s investicemi do strukturálních fondů," uvedl dnes předseda Svazu zemědělských družstev a společností Miroslav Jirovský k výsledkům jednání se zemědělským komisařem EU Franzem Fischlerem...

Kategorie: Nezařazené

Profesní organizace usilují o kancelář v Bruselu

Je takřka nezbytné zřídit v Bruselu kancelář, která by hájila zájmy českých zemědělců při vyjednávání podmínek pro vstup ČR do Evropské unie. Shodli se na tom dnes zástupci hlavních profesních agrárních organizací, kteří se zúčastnili minulý týden semináře v Bruselu - prezident Agrární komory Václav Hlaváček, předseda Svazu zemědělských družstev...

Kategorie: Nezařazené

Referenční období pro kvóty je otevřené

Zemědělský komisař EU Franz Fischler skutečně připustil, že období pro stanovení kvót pro kandidátské země se nemusí týkat jen průměru let 1995 až 1999, což Brusel dosud požadoval. Potvrdil to tajemník Asociace soukromého zemědělství ČR Michal Pospíšil, který se na toto téma ptal přímo komisaře Fischlera na nedávném setkání zástupců...

Kategorie: Nezařazené

Nový systém dotací sníží zornění až o 10 procent

V novém systému dotací pro rok 2001, který, jak informoval týdeník Zemědělec již v čísle 27, rozeslalo počátkem července MZe k veřejné diskusi, je základní dotační podpora orné půdy podmíněna uvedením pěti až deseti procent orné půdy do klidu. Jak dnes řekl na tiskové konferenci ministr zemědělství Jan Fencl, zemědělec...

Kategorie: Nezařazené

O vodách se zatím ministerstva nedohodla

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vede nadále nové iniciativy proti rozhodnutí vlády z 15. května, jímž přijala variantu ministerstva zemědělství (MZe) na uspořádání kompetencí v oblasti vodního hospodářství v souvislosti s návrhem novely vodního zákona. Na dnešní tiskové konferenci to řekl ministr zemědělství Jan Fencl. ...

Kategorie: Nezařazené

Kompenzace škod v zemědělství bude mít dvě fáze

Pomoc zemědělským subjektům postiženým letošním suchem bude mít podle MZe dvě fáze. V první fázi bude nejpozději do 31. srpna letošního roku rozděleno na škody formou záloh 200 milionů korun z rozpočtu ministerstva zemědělství. Na zaorané porosty tak připadne 3000 Kč/ha a v případě porostů zničených nad 70 procent 1176...

Kategorie: Nezařazené