Filtr

Lesáci proti myslivcům

Hlavně blížící se termín, kdy budou ukončeny současné nájmy honiteb, byl podle Vladimíra Broukala z Českomoravské myslivecké jednoty důvodem, proč tato organizace pracovala na návrhu nového mysliveckého zákona, který vzalo za svůj 17 poslanců. Tento návrh nejen zamítla vláda, ale zvedla se proti němu i vlna nesouhlasu hlavně z řad...

Kategorie: Nezařazené

Direktiva říká jasně: navýšit kvóty jen v chovech s volným ustájením

Nařízení vlády o zavedení mléčných kvót stanovilo, že možnost jejich budoucího navýšení budou mít pouze ti žadatelé, tedy chovatelé, jejichž dojnice budou ustájeny ve volných stájích. Někteří, zejména soukromě hospodařící zemědělci s vazným ustájením dojnic se domnívají, že jde o jejich diskriminaci. Zeptali jsme se proto jednak samotných chovatelů, ale...

Kategorie: Nezařazené

Na Slovensku je nedostatek mléka

Mlékárenství je na Slovensku jednou z priorit, kterou chce prostřednictvím předvstupního programu SAPARD podporovat Evropská unie. Podle předsedy Slovenského mlékárenského svazu Jana Šimůnka je toto odvětví konkurenceschopné především v oblasti výroby sýrů. Stále více však naráží na nedostatek syrového kravského, ale i ovčího mléka.

Kategorie: Nezařazené

Obnova sadů nestačí

Jak roste význam českého ovocnářství, dokumentoval čísly na Ovocnářských dnech, které včera skončily v Hradci Králové, předseda Ovocnářské unie ČR Jaroslav Muška. "Podíl ovocnářství na hrubé zemědělské produkci se významně zvyšuje. V roce 1999 dosáhl 3,37 procenta. Na hrubé produkci rostlinné výroby se toto odvětví podílelo 7,2 procenty. Za minulý...

Kategorie: Nezařazené

Maďarská družstva se musí vypořádat

Odhadem 40 miliard forintů budou muset přibližně 450 tisícům vlastníků transformačních podílů vyplatit zemědělská družstva v Maďarsku. Podle nového zákona o družstvech, který na sklonku loňského roku schválil maďarský parlament, musí družstva během tří měsíců odkoupit od tzv. externích vlastníků, čili těch, kteří aktivně nepracovali v družstvech, jejich podíly za...

Kategorie: Nezařazené

Fencl zřídil krizový štáb na BSE

Při ministerstvu zemědělství byl minulý týden vytvořen krizový štáb, který by měl řešit případný výskyt tzv. nemoci šílených krav (BSE) na území České republiky. Informoval o tom dnes ministr zemědělství Jan Fencl s tím, že v tomto štábu budou nejen odborníci z resortu MZe, ale také zástupci ministerstva zdravotnictví ministerstva...

Kategorie: Nezařazené

Nové zpřísnění dovozů

Od 18. 1. 2001 se do naší republiky nesmí dovážet z Itálie, kde byla v posledních dnech diagnostikována nemoc šílených krav, žádný živý skot, ani živočišné produkty pocházející z něj (výjimkou jsou kůže, krev, rohy, paznehty, srst a mléko včetně výrobků z něj pro výživu lidí). Agroweb o tom informoval...

Kategorie: Nezařazené

EK požaduje lepší podmínky pro chov prasat

Evropská komise navrhla zlepšení chovných podmínek prasat chovaných v zemích EU. Přijmou-li plány komise evropští ministři zemědělství, bude to znamenat například konec úzkých samostatných stání pro gravidní prasnice. Přísnější standardy mají platit pro prostory pro chov prasat, povrchy v nich i krmné systémy, uvedla agentura Reuters.

Kategorie: Nezařazené