Označování prodávaných vajec a jejich uchovávání

Velikonoce jsou nesporně spojeny s vejci. Státní veterinární správa ČR proto připomíná, jak mají být prodávaná vejce označována a uchovávána.

Kromě jakostní třídy vajec Extra A, a třídy A neboli „čerstvá“, což se musí uvádět na obalu, se používá označení na vejci, a to kódem producenta. Pokud je první jednička, pochází vejce od nosnic chovaných ve volném výběhu, dvojka značí nosnice z halového chovu, trojka z klecového a když je první nula, jde o nosnice z ekologického chovu, vysvětlil mluvčí Státní veterinární správy ČR Josef Duben.

Další čísla a znaky na vejcích na základě nařízení Evropské komise (ES) č. 589/2008 čl. 9 (bodu 2 přílohy směrnice č. 2002/4/ES) jsou – kód státu a poslední číslo, jeho poslední čtyřčíslí, značí registrační číslo hospodářství. Kód producenta musí být na obalu nebo uvnitř obalu vysvětlen.

Podle nařízení Evropské komise ES č. 589/2008, článek 12, je povinné označovat i obaly. Na nich musí být uvedeno číslo balírny či třídírny, třída jakosti (například „třída A“), hmotnostní skupina (XL, L, M, S, popřípadě „Vejce různých velikostí“), datum minimální trvanlivosti, údaj o podmínkách skladování a údaje o způsobu chovu.

Vejce třídy A mají minimální dobu trvanlivosti až do 28 dní po snášce. Na obalech vajec musí být pro spotřebitele tato skutečnost vyznačena. Vejce extra A pak mají minimální trvanlivost 9 dní a musejí obsahovat údaj o datu snášky a uvedenou dobu použitelnosti, to je plus devět dnů (a označení extra čerstvá). Vejce musejí být dodána spotřebiteli nejpozději do 21 dnů po snášce.

Čerstvá vejce se musejí uchovávat v teplotách od 5 do 18 °C. Vejce prodávaná v tržnici, na tržišti nebo do místní maloobchodní prodejny musejí být též označena stanoveným způsobem – kódem producenta. Povinnost označovat vajíčka neplatí pro chovatele, kteří chovají méně než 50 nosnic.

Vařená a barvená vejce se považují za vaječný výrobek, jejich dobu spotřeby a podmínky skladování v souladu se zákonem o potravinách stanovuje sám výrobce, který garantuje i jejich jakost a zdravotní nezávadnost po celou dobu trvanlivosti. A na obalu musí být uvedeno identifikační označení výrobce.

Jestliže je vařené vejce skladováno při 5 až 10 °C, je bez problémů použitelné zhruba deset dní. Vařená vejce jsou potravinou určenou k přímé spotřebě, jejíž obal (skořápka) je částečně prostupný pro různé nežádoucí mikroorganismy či plísně, které mohou při nevhodném uložení nepříznivě ovlivnit jejich zdravotní nezávadnost a zkrátit dobu trvanlivosti, sdělil Duben.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *