Označování a pravidla prodeje zvěřiny

Zvěřinu a maso farmově chované zvěře je třeba rozlišovat. Zvěřina pochází z volně žijící zvěře, ze zvířat ulovených v lese nebo na poli. Zvěřina může být zpracována ve schváleném a registrovaném potravinářském podniku. V takovém případě jsou jednotlivé části zvěřiny řádně baleny a označeny etiketou. Na etiketě je identifikační značka výrobce, což je oválná značka s registračním a schvalovacím číslem výrobce, zkratka země výrobce a zkratka Evropské unie: například CZ číslo ES, uvedl mluvčí Státní veterinární správy ČR Josef Duben.

Pokud má zvěřina uvedený oválek (chlazená nebo mražená), znamená to podle Dubna, že kus byl veterinárně prohlédnut a celá výroba od stažení po zabalení probíhala za přísných hygienických podmínek, které dozorují inspektoři Státní veterinární správy. Je třeba dodržet teplotu skladování a dobu spotřeby, které jsou uvedeny na obale.

Druhým případem je zvěřina, kterou je možné koupit v kůži nebo peří, a to od uživatele honitby nebo účastníka lovu přímo, nebo v maloobchodní prodejně, kam ji lovec dodal. Ta nemusí být veterinárně prohlédnuta, ale vždy musí být prohlédnuta proškolenou osobou, upozornil na další variantu prodeje zvěřiny Duben.

V maloobchodní prodejně musí být zvěřina označena upozorněním: „Zvěř byla vyšetřena proškolenou osobou – určena po tepelné úpravě ke spotřebě v domácnosti spotřebitele.“ Tato zvěřina nesmí být dále uváděna do oběhu, nelze ji například prodávat ke zpracování ve výrobě nebo do veřejného stravování. To znamená, že zvěřina musí být doma (po stažení) řádně tepelně opracována a nemůže být nabízena mimo domácnost spotřebitele, sdělil Duben.

Pokud by šlo o divoké prase, musí být divočák před nabízením v maloobchodní prodejně řádně vyšetřen na přítomnost svalovce (trichinel). Pokud si někdo kupuje čerstvě střeleného divočáka přímo od uživatele honitby nebo účastníka lovu, měl by vědět, že i v tomto případě musejí být odebrány vzorky na vyšetření na přítomnost svalovce a divočák by neměl být zpracováván dříve, než jsou známy výsledky tohoto vyšetření. Nestačí divočáka stáhnout a maso strčit do lednice a čekat na výsledky, protože ani s kůží, odpady a ořezy nelze nakládat, dokud není k dispozici výsledek vyšetření, zdůraznil Duben. Nakazit se tímto zákeřným parazitem může nejen člověk, ale i domácí pes či kočka.

Jen restaurace, které jsou registrovány Státní veterinární správou jako maloobchodní zařízení určené pro zacházení se zvěřinou, mohou kupovat zvěřinu v kůži nebo peří, avšak ne v maloobchodní prodejně, ale přímo od uživatele honitby. Zvěřina musí být prohlédnuta proškolenou osobou a musí mít potřebná vyšetření (divočáci – trichinela). Stejně tak další potravinářské podniky, které jsou registrovány krajskou veterinární správou jako maloobchodní zařízení určené pro zacházení se zvěřinou, mohou v rámci své maloobchodní činnosti dodávat maso volně žijící zvěře nebo výrobky z masa volně žijící zvěře, které bylo prohlédnuto pouze proškolenou osobou, jinému maloobchodnímu zařízení v rámci své okrajové a omezené činnosti. Maloobchodní zařízení musí již splňovat některé další hygienické požadavky na provoz, konstatoval mluvčí veterinárního dozoru.

Labužníkům Duben doporučuje, aby u zvěřiny koupené v kůži po stažení ořezali veškeré nečistoty, jako jsou úlomky kostí, jehličí, prach, a prohlédli dutiny, zda nejsou zaplísněné (záleží, jak dlouho a kde byl kus skladován). Místo vstřelu, kde mohou být zbytky olova, je nutno řádně ořezat a nepoužívat. Olovo může způsobovat těžké zdravotní poruchy, proto kontaminované části nekonzumovat, uvedl.

Hlavní zásada je nekupovat maso neznámého původu. Zvěřina prohlédnutá jen proškolenou osobou musí být podle Dubna prodávána jen na omezeném území nejbližším místu lovu. Zvěřina prohlédnutá veterinárním dozorem (s oválem) může být prodávána kdekoliv. A pozor, zvěřinu v kůži nelze legálně podle současné legislativy koupit na trhu nebo tržišti.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *