Osevní plochy se zmenšují, plocha trvalých travních porostů narůstá

O desetinu méně ploch než před deseti lety oseli loni zemědělci v Plzeňském kraji. V loňském roce to bylo celkem přes 192 000 hektarů. Úbytek je dán pokračující transformací zemědělské půdy na stavební pozemky, zvyšujícími se hektarovými výnosy plodin a dotační politikou státu, která vybízí české zemědělce k zatravňování orné půdy. Informovala o tom v tiskové zprávě pobočka Českého statistického úřadu v Plzni (ČSÚ). Celkově loni osevní plochy zaujímaly 50,9 procenta zemědělské půdy, tedy čtvrtinu celkové výměry kraje.

Loňský rok byl pro pěstování plodin příznivější než rok 2015, který byl z hlediska počasí velmi suchý a teplý.

Zemědělská půda s plochou 377 000 ha loni tvořila téměř polovinu výměry Plzeňského kraje. Její největší část, 67,2 %, tvořila orná půda. Obě kategorie se postupně zmenšují. V regionu se od roku 2004 zvýšila plocha trvalých travních porostů o 4,3 % na 110 572 ha, a utváří tak téměř 30 % celkové plochy zemědělské půdy.

Spolu se snižováním ploch využívaných k zemědělství klesá také druhová rozmanitost plodin. V kraji loni dominovala kukuřice na siláž, jíž bylo z plochy 26 548 ha sklizeno téměř 1,05 milionu tun. I když se meziročně plocha této plodiny zmenšila, úroda byla vyšší o 42 procent díky hektarovému výnosu.

Obilovin se loni v regionu vypěstovalo 592 460 tun. Meziročně posílily pouze kukuřice na zrno o rekordních 372 % (tvoří ale jen 2,4 % celkové sklizně obilovin v kraji), dále ječmen ozimý o 13,1 % a pšenice ozimá o 7,8 %; jejíž sklizeň tvořila 60,9 % všech obilovin v regionu. Ostatní typy obilovin zaznamenaly meziroční pokles. Plzeňský kraj se na celkové sklizni obilovin v ČR podílel 6,9 % a 7,5 % sklizňových ploch obilovin. Nejsilnějšími zdroji obilovin byly Středočeský a Jihomoravský kraj.

Výraznější nárůst sklizně zaznamenaly brambory, konzumní i průmyslové, jichž bylo loni v Plzeňském kraji vypěstováno 30 000 tun, což je o téměř 59 procent více než v roce 2015, kdy byla rekordně nízká úroda vinou sucha. Sklizňová plocha se přitom zvýšila jen mírně.

Řepka se v kraji pěstovala na 12,3 % orné půdy. Její plocha se meziročně zmenšila. Na 31 281 ha se jí vypěstovalo přes 105 000 tun a hektarový výnos 3,36 t byl shodný s rokem 2015.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *