Oprávnění vydávat varování před dopady havárií se možná změní na povinnost

Oprávnění integrovaného záchranného systému vydávat varování před živelními pohromami nebo haváriemi se možná změní na povinnost. Senát to dnes podpořil navzdory námitkám části svých členů, že změna v praxi nebude proveditelná. Jejich snahu o zamítnutí předlohy ale horní komora nepřijala a návrh tak nyní projednají senátní výbory.

Novela zákona o integrovaném záchranném systému, pod níž je podepsána desítka senátorů v čele s Jitkou Seitlovou, vznikla v reakci na postup úřadů při loňské ekologické havárii na řece Bečvě. Seitlová uvedla, že žádné varování obyvatelstva tehdy nebylo vydáno a že některé přilehlé obce se o havárii dozvěděly s až čtyřdenním zpožděním. Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému by podle novely byla povinna „v případě ohrožení života, zdraví nebo majetku mimořádnou událostí provést neprodleně varování obyvatelstva na ohroženém území“. Platný zákon dává jeho střediskům pouze oprávnění „provést při nebezpečí z prodlení varování obyvatelstva na ohroženém území“. Proti novele se postavil předseda senátorů ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra. Podle něj je chybná dikce předlohy, neboť by uložila varovat obyvatelstvo před každou mimořádnou událostí, jichž je na 100 000 ročně včetně požárů nebo dopravních nehod. Podle Petra Štěpánka z klubu Starostů by novela představovala bič na hasiče a starosty, neboť by byl problém zajistit varování v řídce osídlených oblastech se špatným pokrytím telefonního signálu. Seitlová namítala, že novela by se netýkala běžných nehod, které životy, zdraví nebo majetek dalších lidí neohrožují. Varování by se podle senátorky dalo zajistit i jinými způsoby než prostřednictvím mobilních telefonů.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *