Od 1. června se zpřísňuje limit pro salmonely u jatečně upravených těl prasat

Od letošního 1. června se limit pro salmonely u jatečně upravených těl prasat zpřísňuje, a to tak, že z 50 odebraných vzorků může být salmonela přítomna maximálně ve třech (do 31. 5. 2014 v pěti vzorcích). Nařízení č. 2073/2005 rovněž vyžaduje, aby provozovatelé potravinářských podniků analyzovali trendy ve všech výsledcích vyšetření. Upozornil na to mluvčí Státní veterinární správy ČR Josef Duben.

Kvůli analýze trendů vytvořila Státní veterinární správa pro provozovatele porážek tabulky, ve kterých lze evidovat výsledky vyšetření k ověření kritérií hygieny výrobního procesu. Tabulky jsou podle Dubna ke stažení na internetové adrese:

http://eagri.cz/public/web/svs/portal/formulare-ke-stazeni/vyhodnoceni-vysledku-vysetreni-jut/trendy-mikrobiologickych-vysledku.html.

Na základě zpřísněného limitu pro salmonely u jatečně upravených těl prasat je na webových stránkách Státní veterinární správy k dispozici i nový soubor „Trendy mikrobiologických výsledků prasat_ s platností od 1. 6. 2014.xlsx“ pro ukládání mikrobiologických výsledků vyšetření, a to od 1. 6. 2014.

Pro možnost evidence výsledků vyšetření na salmonely u jatečně upravených těl prasat před 1. 6. 2014 bude soubor „Trendy mikrobiologických výsledků_ prasata_s platností do 31. 5. 2014.xlsx“ dále ponechán ke stažení na stránkách www.srs.cz (sekce Formuláře ke stažení), informoval Duben.

Vzhledem k riziku možného výskytu salmonelózy u lidí rozhodla komise o zpřísnění kritérií pro posuzování hygieny při porážce prasat, aby bylo toto riziko zásadně sníženo. Je to dobrá zpráva pro zákazníky, nicméně je na místě opět zopakovat, že při přípravě pokrmů je třeba dbát zásad biologické bezpečnosti, to je skladovat maso a nakládat s ním tak, aby se zabránilo druhotné kontaminaci salmonelami, které jsou stále přítomné v prostředí.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *