Novela lesního zákona je podle asociace dobrý krok v boji proti kůrovci

Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků (ALDP) vítá novelu lesního zákona, jejíž návrh schválila počátkem února vláda. Na základě této novely bude mimo jiné možné odchýlit se od běžných pravidel hospodaření ve vymezených územích, které byly extrémně zasaženy kůrovcem. To by mělo pomoci zpomalit postup škůdce a přispět k omezení škod způsobených kůrovcovou kalamitou.

„Očekáváme, že v letošním roce by mohl kůrovec napadnout až 15 milionů metrů krychlových dřeva. Celkový objem dřevní hmoty, která by měla být zpracována v rámci takzvané nahodilé těžby, je významně vyšší,“ říká k tomu předseda předsednictva ALDP Petr Jelínek. „Každé opatření, které může kalamitu zmírnit, je vítané. Novela lesního zákona jde správným směrem. Umožní soustředit síly tam, kde to dává největší smysl,“ dodává.

Na základě novely lesního zákona bude moci Ministerstvo zemědělství, obce s rozšířenou působností a kraje vydávat opatření obecné povahy, která budou mít okamžitou platnost. Využívat se mohou za mimořádných situací, která budou mít charakter kalamity, a jejich cílem bude minimalizace dopadů těchto krizových situací. To se v současnosti týká samozřejmě především problému s kůrovcem. Nově přijímaná opatření odchylná od zákona se dotknou například užití reprodukčního materiálu k umělé obnově lesa, a to ve smyslu možnosti udělit výjimku pro výsadbu nových stromů, pokud není reprodukční materiál správných semenáčků na trhu.

Opatření také povolí výjimky z režimu provádění těžeb a zejména umožní nezasahovat na území, kde jsou již jakékoli zásahy neefektivní, jinými slovy: neplýtvat kapacitami na těžbu souší, které již nepředstavují z hlediska šíření škůdců žádné riziko, a soustředit se na zásahy tam, kde je to ještě smysluplné.

Novelu ještě musí schválit poslanci a podepsat prezident. „S efektivními zásahy proti kůrovci je zapotřebí začít ideálně v polovině dubna. Bylo by proto žádoucí, aby poslanci schválili novelu co nejrychleji,“ upozorňuje Ivo Klimša, člen předsednictva ALDP.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *