Nové traumatologické body zvýší ochranu návštěvníků

Návštěvníci části lesního komplexu Chřiby ve Zlínském kraji mají šanci na rychlejší pomoc v případě vzniku mimořádných událostí. Na území Chřibů, spravovaném Lesy ČR, Lesní správou Buchlovice, je nově aktuálně rozmístěno 147 nových traumatologických bodů. Ty výrazně zvyšují bezpečnost návštěvníků lesa, protože tvoří důležitou součást integrovaného záchranného systému. Informoval o tom mluvčí Lesů ČR Zbyněk Boublík.

Traumatologický bod je přístupné místo v lese, zpravidla na důležité křižovatce lesních a turistických cest, označené tabulkou s unikátním kódem, usnadňujícím lokalizaci v případě potřeby záchrany. Projekt Lesy ČR realizovaly v rámci Programu 2020 – zajištění cílů veřejného zájmu u LČR sloužícího k podpoře a rozvoji veřejně prospěšných funkcí lesů. Obdobný systém traumatologických bodů mají Lesy ČR zavedený také v území spravovaném Lesním závodem Lesů ČR Boubín v Jihočeském kraji a též v Plzeňském kraji. Stejný systém funguje rovněž v lokalitách spravovaných Lesy ČR, Lesní správou Litvínov v Ústeckém kraji.

„Ukazuje se, že systém traumatologických bodů se může do budoucna stát důležitým nástrojem pro bezpečnost návštěvníků lesa, ale také i pracovníků v lesním hospodářství. Lesy ČR využijí zkušeností svých kolegů z Buchlovic, Boubína a Litvínova k zavedení jednotného systému traumatologických plánů v rámci všech lesů, které spravují. Zahájíme v této věci také spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému,“ říká generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád.

Traumatologické body se podobají turistickým informačním tabulkám. Na každé tabulce je uveden unikátní kód traumatologického bodu – označení okresu a pořadové číslo (např. UH 001). Levá část tabulky obsahuje důležitá telefonní čísla – nouzová čísla zdravotnické záchranné služby (155), hasičů (150), policie (158) a tísňové linky SOS (112). Pod unikátním kódem traumatologického bodu následují jeho přesné souřadnice GPS. (např. 49°06´25.5˝ N   017°13´24.8˝ E). Přesné souřadnice bodu slouží zejména záchranářům v případě zranění návštěvníků lesa, případně hasičům k přesné lokalizaci místa lesního požáru.

Mapu traumatologických bodů s jejich označením, umístěním a přesnou lokalizací Lesy ČR v digitální podobě předaly operačnímu středisku Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Tištěné mapy traumatologických bodů spolu s klíči od zámků závor lesních cest má k dispozici zdravotnická záchranná služba, hasiči a Policie ČR v jednotlivých okresech Zlínského kraje, do kterých zasahuje území Chřibů spravované Lesy ČR, Lesní správou Buchlovice. Traumatologické body se tak staly součástí operativního plánu, který využívají tyto složky ve svých operačních střediscích.

Seznam traumatologických bodů území spravovaného Lesy ČR, Lesní správou Buchlovice, je zahrnut i v tištěné mapě formátu A3 sloužící současně návštěvníkům lesů jako mapa Chřibů turistická a cykloturistická v měřítku 1 : 75 000.

Na území spravovaném Lesy ČR, Lesním závodem Boubín, v Jihočeském kraji a z malé části též Plzeňském kraji se nachází celkem 35 traumatologických bodů. Jejich přehledem v mapové i tabulkové verzi disponují příslušné složky integrovaného záchranného systému, například záchranná služba. Na většině traumatologických bodů může v případě nutnosti přistát i záchranářský vrtulník.

V lokalitách spravovaných Lesní správou Lesů ČR Litvínov je instalováno 238 traumatologických bodů, které nejen usnadňují práci složkám integrovaného záchranného systému, ale především výrazně napomáhají zvyšovat bezpečnost návštěvníků lesů na Mostecku, Litvínovsku, Chomutovsku a dalších místech. Body jsou situovány na křižovatkách lesních cest, u odpočívadel či na jiných významných cílech. U třech bodů mohou přistávat záchranářské vrtulníky.*


Co dělat v případě nouze

Oznámit operátorovi na tísňové lince unikátní kód – například UH 001. Záchranáři podle něho zjistí, kde mají člověka v nesnázích hledat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *