Nové laboratoře Zahradnické fakulty Mendelu

Genetici ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity získali nové laboratoře a přístroje za více než 17 milionů korun. Budou pomocí nich zkoumat například viry nebo bakterie rostlin. Moderní přístroje a vybavení využijí především pro řešení ochrany rostlin pro zemědělské a zahradnické účely. Projekt je financován z fondů Evropské unie. Slavnostní otevření nových laboratoří se uskutečnilo v Lednici.

Laboratoře na ústavu genetiky Mendeleum v Lednici spojí molekulárně genetické disciplíny s různými vědeckými účely. Laboratoře jsou navrženy tak, aby splňovaly multidisciplinární požadavky a mohly tak odpovědět na vědecké hypotézy z různých oborů. „Nejvýznamnější částí je část fytopatologická, tedy ochrana rostlin. Pomocí nových přístrojů budeme řešit otázky virologických, bakteriologických a mykologických směrů, jako jsou například interakce patogenu a hostitele. Pochopení těchto základních principů lze pak využít k výzkumu ochrany rostlin,“ uvedl Aleš Eichmeier z Ústavu genetiky Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity. Laboratoře jsou vybavené mikroskopy, sekvenátory DNA či pokročilými přístroji, které v reálném čase umí měřit a kvantifikovat množství nárůstu konkrétní DNA ve vzorku. „Tyto přístroje se hodí k sekvenování, tj. určování pořadí nukleotidů, malých genomů jako mají viry či bakterie nebo k sekvenování environmentálních vzorků, ze kterých je možné určit přítomné druhy mikroorganismů,“ sdělil vědec. Moderní technika je podle něj nezbytná k produkci kvalitních vědeckých výsledků. V laboratořích jsou také kultivační prostory pro mikroorganismy a pro jejich uchování. Stavební část rekonstrukce centrálních laboratoří stála 13,2 milionu korun, dodávka laboratorního nábytku a zbývajících přístrojů vyšla na cca 4,3 milionu korun. Financování pochází ze strukturálních fondů EU – OP VVV Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *