Nové laboratoře posílí výuku a výzkum

Měření emisí výfukových plynů spalovacích motorů pomocí infračerveného spektrometru a zařízení pro měření velikostních spekter a koncentrací částic ve výfukových plynech je jednou z mnoha nových možností, které bude možné uskutečňovat v laboratořích, jež byly počátkem října slavnostně otevřeny na Technické fakultě České zemědělské univerzity. Informoval o tom vedoucí oddělení komunikace ČZU Josef Beránek.

Slavnostnímu přestřižení pásky byli přítomni představitelé Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Ministerstva zemědělství, zástupci veřejné správy a akademické sféry. Přítomný ředitel odboru koordinace a řízení operačních programů MŠMT Radek Rinn ocenil rychlost, s jakou byl projekt připraven a zrealizován, a podtrhl, že jde o první stavební projekt otevřený v rámci takzvané pražské výzvy operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.  Nové specializované laboratoře byly vybudovány v objektu dílen Technické fakulty ČZU, který byl z větší části postaven v šedesátých letech minulého století. Konkrétně jde o pracoviště chromatografie, mikroskopie (řádkovací elektronový mikroskop, fluorescenční konfokální mikroskop, přístroje pro přípravu metalografických vzorků), fotovoltaiky a emisí.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *