Nová výstava na střeše muzea je o ekologickém zemědělství

Změna klimatu, snižování biodiverzity i vyčerpávání neobnovitelných přírodních zdrojů představují pro zemědělce aktuální výzvy. Odpovědi na řadu z nich nabízí systém ekologického zemědělství, kterému je věnována panelová výstava na střeše Národního zemědělského muzea v Praze na Letné nazvaná Ekologické zemědělství. Zodpovědná volba. Návštěvníci ji mohou zhlédnout od 2. září do 2. ledna 2022.

Dokáže ekologické zemědělství skutečně oživit krajinu, chránit přírodní zdroje či produkovat potraviny bez chemických reziduí? Je ekologické zemědělství pouze návratem ke starým metodám hospodaření nebo představuje moderní alternativu ke stávajícím zemědělským systémům? Na nové panelové střešní výstavě se návštěvníci dozvědí více o historii, zakladatelích i rozvoji ekozemědělského hnutí ve světě i u nás, o jeho základních principech, odlišnostech od běžného konvenčního zemědělství i výhodách a nevýhodách, které představuje produkce biopotravin. „Panelovou výstavu jsme připravili, abychom návštěvníky seznámili se základní myšlenkou ekologického zemědělství a jeho specifiky od pěstování na poli, přes šetrný přístup k chovaným zvířatům a životnímu prostředí, až po produkci bio potravin. Cílem je ukázat, že ekologické zemědělství je přínosné a zároveň perspektivní pro budoucnost, že má smysl ho provozovat a podporovat, a to kvůli produkci kvalitních potravin a zachování zdravého životního prostředí,“ řekl náměstek ministra zemědělství pro zemědělství a potravinářství Jindřich Fialka.
Výstavu připravilo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro ekologické zemědělství.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *