Nová pravidla pro výrobce obalů

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zěmědělský (ÚKZÚZ) upozorňuje subjekty, které byly u ÚKZÚZ registrovány v oblasti ošetřování, výroby a označování dřevěného obalového materiálu dle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a které nevyužily přechodné období trvající od 1. 12. 2017 do 31. 12. 2018 pro obnovu nebo prodloužení platnosti svých registrací, že registrace provedené mimo uvedené přechodné období jsou od 1. 1. 2019 neplatné.

Jak uvádí tisková zpráva ústavu, všechna osvědčení vydaná do 30. 11. 2017 na základě čl. II bodu 1. přechodných ustanovení zákona č. 299/2017 Sb. (novela zákona o rostlinolékařské péči) pozbyla platnosti ke dni 1. 1. 2019. Subjektům byla vymezena doba 13 měsíců, ve které mohly kontaktovat ÚKZÚZ a zajistit si prodloužení platnosti dokladů. ÚKZÚZ v tomto období všechny subjekty dvakrát na tuto skutečnost upozornil písemně, tuto změnu avizoval na svých seminářích, které pro oblast dřevěného obalového materiálu organizoval v letech 2017 a 2018, a rovněž zveřejnil v tisku.
Subjekty, které v současné době provádějí ošetřování, výrobu a označování dřevěných obalů a nemají platná osvědčení (osvědčení s vyznačenou dobou platnosti v roce 2019 nebo 2020 vydaná před 1. 12. 2017 jsou již neplatná), se vystavují možnému postihu ze strany ÚKZÚZ. Rovněž se vystavují značným problémům v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů, protože dřevěné obaly nebo ošetřené dřevo je vyráběno nelegálně. Subjektům, které nebudou ani nadále reagovat na změnu v registracích, bude v případě jejich dodatečného zájmu o novou registraci přidělováno také nové evidenční číslo a původní bude zrušeno, což s sebou nese změnu šablon, vypalovacích raznic apod.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *