Nejvíce hájených lokalit by mělo být v kraji Vysočina

Ministerstvo zemědělství chce zařadit do Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod zařadit 31 nových území. Nejvíce, sedm, je jich v Kraji Vysočina, některé nádrže ve Zlínském kraji by měly mít i přes 200 hektarů. Jednotlivá hájená území představil na tiskové konferenci v Praze náměstek pro řízení sekce vodního hospodářství Aleš Kendík.

Náměstek informoval, že například v Jihočeském kraji jsou navrženy dvě lokality, v Jihomoravském čtyři, Karlovarském stejně jako ve Středočeském či Zlínském kraji tři lokality, v Olomouckém čtyři a v Libereckém kraji, jako jediném, není navržena ani jedna lokalita.
Kendík připomněl, že Generel lokalit pro akumulaci povrchových vod obsahuje seznam území chráněných pro akumulaci povrchových vod. Jde o jedinečné lokality z hlediska terénního tvaru, s minimálním osídlením a hospodářskou zástavbou, s vodním tokem s dobrou kvalitou vody, v nichž relativně krátká hráz zachytí velký objem akumulované vody, obvykle v zalesněném údolí. Účelem Generelu je ochrana území pro možnou realizaci vodních nádrží. V územně plánovací dokumentaci jsou tyto oblasti označeny jako „územní rezerva“, což znamená, že toto území teprve bude ověřeno pro účel budoucího využití. Tato územní rezerva neomezuje stávající činnosti, např. umožňuje dočasné stavby s horizontem jejich životnosti zhruba 50 let nebo stavby, jejichž případné vykoupení a odstranění nebude extrémně finančně a technicky náročné. Nejde tedy o „stavební uzávěru“. Vytvořené územní rezervy umožní zajistit pro budoucí generace dostatečné vodní zdroje, neboť s ohledem na vývoj klimatu stávající vodní zdroje nebudou stačit k pokrytí potřeby, i když se za posledních 30 let snížila o 60 procent.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *