Naše pole 2018

Celostátní přehlídka odrůd zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin a výstava zemědělské techniky se bude konat 19. – 20. června 2018, Nabočany u Chrudimi (www.nasepole.cz)

 • Slavnostního zahájení se zúčastní ministr zemědělství a hejtman Pardubického kraje
 • Seminář na téma: Vláhové nároky polních plodin a hospodaření s půdní vodou: 
 • Ing. Václav Brant, Ph.D., doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D.
 • Bilance vody v systému půda – rostlina – atmosféra, simulace porostní srážky
 • Projevy a metody detekce vodního stresu
 • Problematika sucha v ČR a dopady na zemědělství: intersucho
 • Distribuce srážek v porostu a v půdě – půdní profily, zpracování půdy

 

 • Seminář ÚKZUZ Brno: Výsledky dlouhodobého pokusu se závlahou – Ing. Michalea Smatanová
 • Přehlídka odrůd polních plodin
 • Přehlídka pokusů zaměřených na ochranu a výživu plodin
 • Přehlídka doporučených odrůd a odborný seminář ÚKZÚZ Brno
 • Poradenské centrum VÚRV
 • Výstava a předvádění zemědělské techniky
 • Nabídka regionálních potravin z východních Čech
 • Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin – přehlídka hybridních a liniových odrůd ozimé řepky

 

Novinka – ukázka pěstování vybraných druhů zeleniny

 

Program výstavy Naše pole 2018:

 

Úterý 19. června 2018

 

9,00 – otevření výstavy

9.30 hod. slavnostní zahájení

9.00 – 10.00 hod. bezplatná snídaně u tribuny

9.00 – 15.00 hod. firemní představování odrůd

11.00 – 11.30 hod. seminář ÚKZUZ: Výsledky dlouhodobého pokusu se závlahou

12.00 – 12.45 hod. seminář ÚKZÚZ: Vláhové nároky polních plodin a hospodaření s půdní vodou 12.00 – 13.00 hod. seminář Současné možnosti precizního zemědělství

13.00 – 14.00 hod.: Ukázky závlahových technologií

14.30 – 15.00: tombola

16.00 hod.: ukončení akce

 

Středa 20. června 2018

 

9.00 – otevření výstavy

9.00 – 10.00 hod. bezplatná snídaně u tribuny

9.00 – 15.00 hod. firemní představování odrůd

11.00 – 11.30 hod. seminář ÚKZUZ: Výsledky dlouhodobého pokusu se závlahou

12.00 – 12.45 hod. seminář ÚKZÚZ: Vláhové nároky polních plodin a hospodaření s půdní vodou 12.00 – 13.00 hod. seminář Současné možnosti precizního zemědělství

13.00 – 14.00 hod.: Ukázky závlahových technologií

14.30 – 15.00:.tombola

15.00 hod.: ukončení akce

 

Statistické údaje:

 

Více než 90 vystavovatelů.

31 vystavovatelů z řad majitelů a zástupců odrůd

14 vystavovatelů zaměřených na ochranu a výživu plodin

45 vystavovatelů zemědělské techniky a technologií

15 vystavovatelů z řad zemědělských vzdělávacích a zájmových organizací, finanční instituce a pojišťovny

 

Založeno bylo:

220 ozimých a 76 jarních obilnin

48 parcel pícnin

58 odrůd luskovin

40 odrůd okopanin

100 odrůd ozimé řepky

6 odrůd hořčice

 

Zasety jsou i trávy a travní směsi, len, hořčice sarebská, jarní řepka, česnek a další plodiny. K vidění bude také řada alternativních plodin jako hrachor setý, pískavice řecké seno, cizrna beraní, světlice barvířská, komonice bílá, lnička setá, katrán habešský, sléz krmný a lesknice kanárská. Návštěvníci budou moci porovnat více než 80 variant ochrany plodin na ozimé pšenici, jarním ječmeni, ozimém ječmeni a kukuřici. A také 70 variant výživy plodin na ozimé pšenici, ozimém tritikale, ozimém ječmeni, bramborách, cukrovce, kukuřici a slunečnici. Demonstrační parcely podle metodiky ÚKZÚZ s odrůdami pšenice, ječmene, tritikale, žita, hrachu, sóji a brambor.

 

Celkový počet pokusných variant: 806 (odrůdy + parcely pro ÚKZÚZ + pokusy s ochranou a výživou rostlin)

               

Známá fakta:

Tato akce navázala v roce 2001 na dlouholetou tradici polních dnů v Chrudimi pořádanou firmou Oseva Agri Chrudim, a. s. Letos se koná již osmnáctý ročník přehlídky odrůd polních plodin. Akce je pořádána jako dvoudenní a kromě majitelů a zástupců odrůd polních plodin zde vystavují i firmy obchodující s přípravky na ochranu i výživu rostlin a zemědělskou technikou. Po oba dva dny výstavy bude návštěvníkům k dispozici poradenské centrum VÚRV. Návštěvníci mohou donést na diagnostiku své vzorky k určení chorob a škůdců. Na stánku SZIF budou poskytovány informace o dotačních titulech včetně poradenství pro podávání žádostí o dotace. Národní zemědělské muzeum zajistí ukázky práce historické techniky. Během výstavy Naše pole budou semináře zaměřeny na vláhové nároky polních plodin a hospodaření s půdní vodou. Mezi témata přednášek budou také patřit: metody detekce vodního stresu, informace o bilanci vody v systému „půda – rostlina – atmosféra“, distribuce srážek v porostu a v půdě, problematika sucha a jeho dopady na zemědělství. Prezentovány budou rovněž systémy závlah polních plodin a moderní metody monitoringu vodního stresu.

Organizátorem výstavy je od roku 2010 vydavatelství Profi Press, s. r. o. Generálním partnerem výstavy je ČSOB. Na přípravě akce se také podílí Oseva Agri Chrudim, a. s., Cerea, a. s., Lovochemie, a. s., ŠS Úhřetice, farma Karel Kopista, SESVANDERHAVE International B. V.,  Agrární Komora ČR, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Odborné učiliště Chroustovice, Střední škola zemědělská a vyšší škola odborná Chrudim a výstavu pojistila Česká pojišťovna.*

Organizační výbor „Naše pole 2018“

 

Ing. Martin Sedláček

602 251 577

martin.sedlacek@profipress.cz

 

(tisková zpráva)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *