Národní konference se blíží

Součástí programu 15. ročníku Mezinárodní výstavy Techagro, Silva Regina a Biomasa, která se koná na výstavišti v Brně ve dnech 8. až 12. 4. t. r. se v úterý 10. dubna uskuteční Národní konference s mezinárodní účastí na téma Budoucnost českého zemědělství s podtitulem Ekonomika, půda, voda a krajina.

Národní konference je koncipována průřezově zemědělstvím, lesnictvím a vodohospodářstvím, což tvoří jeden celek stabilní zemědělské soustavy. Odpovídá tomu i složení vystupujících. Jak je patrné z pozvánky, na konferenci zazní názor odborníků, kteří se řadí k absolutní špičce v oboru. Předpokládá se proto, že co do profilace oborů může sborník se stejným názvem s konferencí sloužit jako pomocná VŠ učebnice.  Zvlášť chceme upozornit na vystoupení profesora Fordham University New York Milana Zeleného, globálního ekonoma, poradce mnoha vlád, naposledy Indie a Číny, spolupracovníka nositele Nobelovy ceny za ekonomii F. Augusta  von Hayeka. Dále pak na ředitele Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství FAO Dr. René Castro-Salazara, šéfa Sekce klimatu, biologické rozmanitosti, půdy a vody. Nelze opominout vynikající spolupráci s panem ministrem Jiřím Milkem a prezidentem AK ČR Zdeňkem Jandejskem. Poděkování patří též předsedovi ASZ ČR Josefu Stehlíkovi, předsedovi ČMSZP Františku Wintrovi, prezidentovi SMA ČR Petru Mahrovi a místopředsedovi ZS ČR Jaroslavu Švecovi.  Přidanou hodnotou bude vystoupení nejvyšších představitelů stavovských, nevládních, nezemědělských organizací reprezentované prezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslavem Hanákem a prezidentem Konfederace podnikatelských a zaměstnavatelských svazů ČR Janem Wiesnerem. Dlužno podotknout, že bez podpory společnosti Profi Press a ředitele Martina Sedláčka a Výstaviště Brno a ředitele Jana Kuběny by tato konference nevznikla.*

Jaroslav Šubrt, koordinátor Národní konference

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *