Národní koalice pro boj se suchem jednala o jednotlivých opatřeních

Přestože sněhová pokrývka postupně doplňuje nejenom přehrady, ale i stavy podzemních vod, 21 procent území ČR je stále postiženo půdním suchem a 50 procent mělkých vrtů, zejména na Moravě, stále vykazuje stav silného až mimořádného sucha. „Boj se suchem je pro naši vládu jednou z klíčových priorit. Musíme zajistit nejenom dostatek pitné vody pro naše občany, ale i dost vody pro zemědělství, přírody i průmysl,“ uvedl premiér Andrej Babiš po jednání Národní koalice pro boj se suchem.

Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce prvním vodítkem pro odhad možného vzniku sucha v letošním roce bude konec zimy a tání sněhu. Ministr zemědělství Miroslav Toman uvedl, že úřad od roku 2015 na opatření spojená s bojem proti suchu vynaložil 29 miliard korun. Z národního rozpočtu to bylo 7,4 miliardy korun a z peněz Evropské unie 21,6 miliardy korun. „Financujeme tak například program pro obce na obnovu a výstavbu rybníků, významně podporujeme rozšíření infrastruktury vodovodů a kanalizací. Také obnovujeme a modernizujeme zemědělské závlahy, které do roku 2022 plánujeme podpořit více než jednou miliardou korun. Zpřísňujeme také pravidla pro hospodaření tak, aby půda zadržovala co nejvíce vody,“ řekl.*

Celý článek najdete v týdeníku Zemědělec č. 7/2019.

Komentáře ke článku 1

  • Chlouba

    Důležitým ochraným prvkem v krajině který brání větrné erozi orné půdy jsou i meze remízy , lužní lesy a větrolamy. Tyto plochy jsou v katastru namovitostí evidovány jako ostatní plochy – neplodné . Stát však tyto plochy , které také napomáhají udržet vodu v krajině zátěžuje cirka 17x vyšší daní než ornou půdu. Vlastníci těchto ploch je buď likvidují nebo méní kulturou pozemku na les nebo zemědělskou půdu. Proč státní správa toto neřeší?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *