Na stavební projekty a technologie v zemědělství bude víc než miliarda korun

Zemědělci, kteří modernizují například stáje nebo sklady, dostanou z Programu rozvoje venkova dotace v celkové výši 1,1 miliardy korun. Ministerstvo zemědělství soustředilo na podporu stavebních projektů a zavádění nových technologií v živočišné a rostlinné výrobě maximum možných prostředků, které je třeba vyčerpat před koncem programového období 2007 až 2013. Informoval o tom ředitel odboru komunikace Hynek Jordán.

Tyto příspěvky lze proplácet až do konce roku 2015. Navýšené prostředky pro 20. kolo Modernizace zemědělských podniků pocházejí z nedočerpaných dotací z předešlých kol.

„Ministerstvo zemědělství chce touto vysokou částkou podpořit hlavně udržení a tvorbu nových pracovních míst a stabilizaci zemědělských podniků. Naším cílem je posílit konkurenceschopnost chovatelů hospodářských zvířat a pěstitelů klíčových zemědělských plodin,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Příspěvky dostanou sektory prasat, skotu, ovcí a koz a masných plemen drůbeže. V rostlinné výrobě získají podporu pěstitelé ovoce, zeleniny (včetně brambor), trvalých kultur včetně chmele, a to především na zavádění moderních technologií.

Podpora je určena například pro žadatele, kteří chtějí postavit nebo rekonstruovat stáj. Požádat mohli také o dotace na pastevní areály, jímky nebo dojírny. Příjem žádostí do 20. kola opatření Modernizace zemědělských podniků byl od 3. března do 14. března 2014. Vyplácet je bude Státní zemědělský intervenční fond. Žadatel může dostat jako dotaci maximálně 60 % nákladů na modernizaci, rekonstrukci nebo nákup technologií.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *