Na dotační programy v zemědělství je vyčleněno 1,57 miliardy korun

Sněmovní zemědělský výbor dnes doporučil poslancům, aby schválili dotační programy v zemědělství na letošní rok. Vyplývá to z usnesení výboru, které je dostupné na sněmovním webu. Na programy je vyčleněno 1,57 miliardy korun, což je o 40 milionů korun víc než loni. Z této částky je 230 milionů korun určeno na investice a 1,34 miliardy na neinvestiční dotace. Sněmovna by dotační programy měla schvalovat na své nadcházející schůzi.

Národní dotační programy představují jen malou část celkových agrárních podpor. V průběhu roku, k němuž se vztahují, v posledních letech zpravidla proti původnímu návrhu ještě rostou.
Mezi dotačními programy je letos i jeden nový s názvem Udržování a obnova kulturního dědictví venkova. Vyčleněno je na něj 50 milionů korun. Jeho účelem je podle ministerstva zemědělství údržba a obnova kulturních prvků venkovské krajiny, které neslouží osobnímu užívání ani nejsou předmětem podnikání. Má to zvýšit atraktivitu venkova pro turisty a přispět k jeho oživení.
Největší část peněz, 600,5 milionu korun, směřuje do nákazového fondu. Podporují se z něj vybrané činnosti zaměřené na ozdravení chovů hospodářských zvířat. Na podporu mimoprodukčních funkcí rybníků je určeno 70 milionů korun. Jde o kompenzace rybářům za to, že rybníky plní třeba vodohospodářské a další funkce, což může omezit jejich produkci ryb.
Na podporu včelařů je vyčleněno 80 milionů korun. Na podporu evropské integrace nevládních organizací je určeno 14 milionů korun. Mají sloužit ke zlepšení odborné úrovně jejich činností.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *