Ministr zemědělství Marian Jurečka zahájí výstavu Naše pole 2017

Ve dnech 13. a 14. června 2017 se již tradičně v Nabočanech u Chrudimi uskuteční celostátní přehlídka odrůd zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin a zemědělské techniky. Letošní 17. ročník výstavy nabídne návštěvníkům přehlídku 550 odrůd a více než 160 variant ochrany a výživy plodin, celkový počet pokusných políček se bude blížit číslu 700.

Ministr zemědělství Marian Jurečka 13. června v 9.30 hod. slavnostně zahájí výstavu Naše pole 2017. Kabinet ministra zemědělství potvrdil, že i v letošním roce se Marian Jurečka výstavy zúčastní.   V loňském roce proběhlo setkání s ministrem zemědělství a jeho týmem nad tématy strategie resortu Ministerstva zemědělství, těší nás jeho účast i v roce letošním.

Odborný program pro návštěvníky a odborné poradenství zastřešují přední instituce pro obor rostlinné výroby. Čekají vás odborné semináře na téma Ochrana rostlin – nové a šířící se škodlivé organismy rostlin, ukázka vybraných polních druhů zeleniny, brambor, luskovin a různých druhů kompostů, které připravil Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Nově se vyskytující plevele a jejich prezentaci na pokusných políčkách, stejně tak jako expozici plevelů, zajistí Výzkumný ústav rostlinné výroby.

Nedílnou součástí je i výstava zemědělské techniky a její předvádění, tentokrát na téma Možnosti snížení tlaku tažných prostředků na půdu s ukázkami rozdílného obutí traktorů s cílem eliminace měrného tlaku na půdu ve vztahu k utužení půdy. Polní seminář, Technologické postupy eliminující zhutnění půdy, ukáže půdní profily a různé technologie zpracování půdy. Odborný  seminář povede doc. Ing. Václav Brant, Ph.D., a doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D., z České zemědělské univerzity.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *