Ministr Jurečka schválil sazby SAPS, na greening a pro mladé zemědělce

Sazba jednotné platby na plochu zemědělské půdy (SAPS) pro letošní rok činí 3514 korun na hektar (loni 3543 korun), sazba platby na zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí (greening) 1928 korun na hektar (loni 1943 korun) a sazba platby pro mladé zemědělce 878 korun na hektar (loni 885 korun). Tyto výše sazeb hlavních plateb zemědělcům schválil ministr zemědělství Marian Jurečka.

Vzhledem k nepříznivé finanční situaci v některých sektorech zemědělské výroby využije Česká republika možnosti poskytnout zálohy SAPS ve výši 70 procent.

Zemědělci dostanou i dobrovolnou podporu vázanou na produkci pro citlivé komodity. Jde o sektor ovoce a zeleniny, včetně konzumních brambor, škrobové brambory, chmel, cukrovou řepu, bílkovinné plodiny, dojnice, masná telata, ovce a kozy. Sazby pro tyto platby budou známy během listopadu.

Jednotná platba na plochu (SAPS) je jednou z nejvýznamnějších zemědělských plateb. Mohou ji dostat zemědělci, kteří obhospodařují minimálně jeden hektar orné půdy, travního porostu, vinice, chmelnice, ovocného sadu či jiné kultury, která je vedená v Evidenci půdy. Poskytnutí SAPS je mimo jiné podmíněno řádným obhospodařováním půdy, dodržováním podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu a povinných požadavků na hospodaření. Platí se z rozpočtu Evropské unie.

Greening (povinné ozelenění) je platba za plnění podmínek zemědělských postupů příznivých pro klima a životní prostředí. Nárok na ni mají pouze zemědělci, kteří pěstují různé druhy plodin, na svých polích udržují stanovenou výměru trvalých travních porostů a mají některé plochy vyčleněné pro ekologický zájem, například plochy s dusík vázajícími plodinami, meziplodinami, úhor nebo krajinné prvky.

Mladý zemědělec je podpora zemědělců do 40 let. Maximální výměra, na kterou lze platbu poskytnout, je 90 hektarů zemědělské půdy.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *