Ministerstvo zemědělství doporučuje vlastníkům lesů zastavení úmyslných těžeb

Vlastníci lesů sčítají škody napáchané větrem v průběhu víkendu 17. a 18. března. Podle předběžných odhadů může rozsah polomů přesáhnout jeden milion metrů krychlových. Ministerstvo zemědělství proto 22. března s okamžitou účinností do odvolání zastavilo úmyslné těžby u státního podniku Lesy České republiky, s. p. Současně požádalo vedení příslušných resortů o uplatnění obdobného postupu v ostatních lesích ve vlastnictví státu. S výzvou k zastavení úmyslných těžeb se zároveň obrací na nestátní vlastníky lesů v ČR. Informovalo o tom tiskové oddělení ministerstva.

Tato kalamita přichází v době, kdy kvůli nepřístupnosti lesů v horských a podhorských oblastech nebylo možné zpracovat následky kalamit z loňského roku a za situace, kdy trvá dlouhodobé zahlcení trhu se dřevem přebytkem kalamitní hmoty. Stav, ve kterém se lesní hospodářství nachází na konci prvního čtvrtletí letošního roku, ještě před vstupem do vegetační sezóny a jarním rojením kůrovce, je mimořádně nepříznivý pro další vývoj zdravotního stavu lesů v letošním roce. Ministerstvo zemědělství proto z pozice zakladatele státního podniku Lesy České republiky, s. p., požádalo jeho vedení o okamžité zastavení jiných než nahodilých těžeb v lesních porostech smrku a borovice, a to ve všech lesích, v nichž státní podnik vykonává právo hospodařit. Zároveň požádalo o optimalizaci dodavatelsko-odběratelských vztahů tak, aby dostupné vlastní i smluvní zpracovatelské kapacity, jimiž státní podnik disponuje, byly v maximální míře nasazeny na včasné zpracování nahodilých těžeb. Platnost tohoto opatření byla stanovena s okamžitou účinností, a to až do odvolání ze strany zakladatele. O obdobný postup v ostatních státních lesích požádalo Ministerstvo zemědělství zároveň Ministerstvo obrany, pokud jde o státní podnik Vojenské lesy a statky ČR, s. p., a Ministerstvo životního prostředí, pokud jde o lesy na území národních parků a národních přírodních rezervací. Ministerstvo zemědělství zároveň vlastníky lesů upozorňuje na povinnost přednostního zpracování kalamitního dříví ve lhůtách zamezujících dalšímu šíření škůdců v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *