Ministerstvo zemědělství chce kontroly restaurací

Ministerstvo zemědělství chce převést pod své organizace kontroly restaurací a další kompetence hygieniků, kteří spadají pod ministerstvo zdravotnictví. Kvůli tomu také navrhuje převod 109 milionů korun ze zdravotnictví do svého rozpočtu. Vyplývá to z novely zákona o potravinách, kterou ministerstvo zemědělství poslalo do připomínkového řízení. Ministerstvo zdravotnictví s návrhem nesouhlasí, řekla Dana Šalamunová z tiskového oddělení úřadu.

Hygienici by podle novely chodili kontrolovat pouze školní kantýny, jídelny v nemocnicích, léčebnách a dalších zdravotnických zařízeních a u poskytovatelů sociálních služeb. Kontrola restaurací a stánků s občerstvením by byla v kompetenci Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI), která spadá pod MZe. Stále by ale hygienici měli vykonávat dozor, aby zabránili šíření infekčních onemocnění nebo jiných zdravotních rizik z potravin. Státní veterinární správa (SVS), spadající rovněž pod MZe, by kontrolovala výrobu a prodej potravin živočišného původu, ale již ne v maloobchodní síti. Kontroloři SVS by tak nechodili běžně prověřovat restaurace ani trhy, jako to dělali od začátku letošního roku. Výjimkou by byly kontroly zvěřiny nebo ryb, které se na místě usmrcují – třeba při vánočním prodeji kaprů. MZe mluví o zjednodušení systému, protože by se například státní dozor nad restauracemi netříštil mezi dvě ministerstva. Ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že MZe s ním novelu neprojednalo, ale zemědělství tvrdí opak. „Navržené změny kompetencí dozorových orgánů byly samozřejmě předmětem diskuse, a to jak v rámci útvarů a dozorových organizací MZe, tak i vrcholných představitelů resortu zemědělství a zdravotnictví,“ řekl mluvčí MZe Hynek Jordán. Podle ministerstva zdravotnictví se sice neoficiálně jednalo, ale pouze o části novely, ve které se o přesunu kompetencí nepíše. „Současná verze návrhu novely zákona je od pracovní verze, kterou mělo ministerstvo zdravotnictví v 1. čtvrtletí letošního roku k dispozici, zcela odlišná. Tato nová verze s ministerstvem projednána nebyla,“ řekla Šalamunová. Navíc podle ní nebyly v předložené novele zohledněny připomínky, které zdravotnictví poslalo k již dříve projednávané verzi. Kvůli kontrolám restaurací bude chtít SZPI přijmout 90 nových inspektorů a 35 dalších zaměstnanců – právníky, laboranty či úředníky. Na platy by měla mít SZPI podle MZe ročně o 64,3 milionu korun více. Celkem by ministerstvo zemědělství chtělo 109 milionů z rozpočtu ministerstva zdravotnictví. V připomínkovém řízení se mohou ministerstva a státní úřady k novele vyjadřovat do 25. srpna. Připomínky uplatní i SVS, sdělil její mluvčí Petr Pejchal. Veterináři se ale neobávají, že by se převodem některých jejich kompetencí přiblížilo sloučení SVS se SZPI. „SVS není známo, že by ministerstvo zemědělství o něčem takovém v současné době uvažovalo,“ uvedl mluvčí.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *