Ministerstvo připravuje změnu zákona o ochraně přírody, zejména pravidla pro parky

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) připravuje rozsáhlou změnu zákona o ochraně přírody a krajiny, měnit má zejména pravidla pro národní parky. Novelou by se měla zastřešit problematika všech národních parků a udržet jednota předpisů v ochraně přírody. Zpřesnit se má například definice a poslání parků. Ministerstvo návrhem normy reaguje i na několikaleté neúspěšné snahy některých politiků, krajů i obcí schválit zákon pro Národní park Šumava.

Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce jde o jednodušší a průhlednější variantu. Vyjednávání o novele zákona, který platí už 22 let, chce úřad zahájit v červenci.
Ministerstvo chce umožnit správám parků efektivněji používat například takzvané bližší ochranné podmínky, které určují, co se smí a nesmí dělat na celém území parku. Nově nebudou vázány na zóny. Změny by podle MŽP měly přispět ke snížení administrativní zátěže. Zonace by měla naopak být více propojena s péčí o chráněná území. Zjednodušit se mají i některé problematické formulace, například „zákaz“ vyhlídkových letů nad národními parky.
Už úvodní definice, co je národní park, ve čtyřech odstavcích říká jasně, že jde o rozsáhlá území, v nichž veškeré využití musí být podřízeno zachování a zlepšení přírodních poměrů, řekl náměstek ministra Vladimír Dolejský. Definice také uvádí, že posláním národních parků je umožnit jejich využití k udržitelnému rozvoji života obyvatel, ke vzdělání, výchově, výzkumu a k přírodě šetrnému turistickému využití, který není v rozporu s cíli ochrany národních parků.
Jinou formu by měl mít i návštěvní řád, který dosud stručně definoval pravidla. Podle MŽP spíše sloužil jako regulace, nově by měl být více informativní.

Ministerstvo chce připravit takový návrh, který odborně i právně obhájí. Jeho záměr ale už odmítají někteří starostové obcí na území šumavského národního parku a politici, kteří prosazují zvláštní zákon přímo pro Šumavu. Ten ale MŽP považuje za nesystémové řešení, protože by vedl k různému nastavení pravidel v národních parcích.*

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *