Ministerstvo plánuje vyplatit na podporách pro znevýhodněné oblasti čtyři miliardy korun

Ministerstvo zemědělství plánuje letos vyplatit na dotacích pro znevýhodněné oblasti čtyři miliardy korun. Je to o 1,6 miliardy korun meziročně více, uvedlo dnes ministerstvo na svém webu. Plocha, na kterou budou moci farmáři čerpat peníze, se zvětší o 230 000 hektarů na zhruba dva miliony hektarů. To je 56,5 procenta výměry české zemědělské půdy. Úřad také vyslal do meziresortního připomínkového řízení dva návrhy nařízení vlády, kterými se například stanoví, že více peněz bude moci získat podnik se živočišnou výrobou.

Někteří farmáři, kteří v minulosti dotace na hospodaření ve znevýhodněných oblastech čerpali, tuto možnost podle nových podmínek mít nebudou. Jde zhruba o 7000 hektarů trvalých travních porostů. Pro tyto lokality plánuje resort vyplácet snižující se podporu do roku 2020, pokud pěstitelé o peníze žádali mezi roky 2015 a 2017. „Nově bude moci ministerstvo zemědělství poskytovat podporu na veškerou zemědělsky obhospodařovanou půdu do všech typů znevýhodněných oblastí. Zatímco dříve měli v některých územích nárok na dotaci pouze zemědělci, kteří na nich udržovali travní porosty, nyní už budou moci požádat o podporu i na ornou půdu,“ dodal v tiskové zprávě úřad.
V evropském rozvojovém programu má ČR stanoveno, že může mezi lety 2014 a 2020 vyčerpat na podporu znevýhodněným oblastem z veřejných výdajů 785,6 milionu eur (asi 20 miliard korun). V současném sedmiletém období do roku 2020 mohou zemědělci na všechna opatření v programu čerpat skoro 97 miliard korun. Podíl českého rozpočtu na programu je 35 procent, zbytek představují evropské zdroje.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *