Lidovci představili své recepty pro boj proti suchu

Lidovci by chtěli v souvislosti se suchem zavést nulovou daň z nemovitosti na pozemky s krajinnými prvky, které zadržují vodu, a posílit dotace na zřizování retenčních nádrží, rybníků, mokřadů nebo alejí. Státní půda by se měla pro tyto prvky využívat přednostně, řekl místopředseda KDU-ČSL a bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka.

Ukončit by se podle něho měla podpora spalování slámy a sena, z nichž se vyrábějí pelety a brikety. Slámu a seno by zemědělci měli vracet do půdy, uvedl Jurečka. Stát by podle něho měl dokončit inventarizaci systémů odvodnění zemědělské půdy. „Nyní co naprší, z meliorovaných pozemků odtéká pryč,“ řekl. Inventarizace meliorací pomůže podle Jurečky v rozhodování, kde instalovat hradítka, případně celý systém zrušit. Stát by měl dále v souvislosti s bojem proti suchu sledovat množství organické hmoty v půdě a nastavit zákony tak, aby kvalita půdy neklesala. „A pokud k tomu dojde, budou hrozit sankce či zákaz činnosti,“ poznamenal. Lidovci rovněž doporučují co nejrychlejší přijetí takzvané protierozní vyhlášky. Zvýhodnili by zemědělce, kteří přestanou hospodařit v ochranných pásmech povrchových vod, i ty, kteří se zavážou, že budou pěstovat jednotlivé plodiny na menších pozemcích. Pro pomoc městům a obcím navrhuje KDU-ČSL podle senátorky Jitky Seitlové dotace na zpracování plánů hospodaření s dešťovými vodami. „Řešení sucha musí mít koncepci, podle které budou města a obce postupovat,“ uvedla.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *