Lidé kupují biopotraviny častěji než dříve, vyplývá z průzkumu

Čtyři z deseti obyvatel České republiky nakupují někdy biopotraviny. Od roku 2008 se jejich počet mírně zvýšil. Lidé zároveň kupují produkty ekologického zemědělství častěji než dříve. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median, jehož výsledky zveřejnilo ministerstvo zemědělství (MZe). Navzdory mírnému růstu zůstává podíl bioproduktů na celkovém trhu s potravinami v ČR velmi nízký a nedosahuje ani jednoho procenta. Hlavním důvodem je cena.

Podíl osob, které vědí o biopotravinách, se zvýšil z 92 procent v roce 2008 na letošních 99 procent. Nárůst zaznamenal i podíl domácností, které nakupují biopotraviny, a to z 37 procent v roce 2010 na dnešních 41 procent.
Lidé kupují biopotraviny častěji než dříve, vyplývá z průzkumu. Třetina respondentů uvedla, že si je koupí alespoň několikrát měsíčně. Před šesti lety to byla pouze čtvrtina populace. Biopotraviny nejvíce nakupují ženy středního věku, nejméně často naopak muži vyššího věku.
Převládajícím důvodem pro výběr biopotravin je přesvědčení, že jsou zdravější. Uvedly to dvě třetiny osob, jejichž domácnosti biopotraviny nakupují. Další nejčastější motivací k nákupu bioproduktů byla domnívaná větší chutnost a šetrnost jejich výroby k přírodě. Pro třetinu lidí je nákup biopotravin motivován životním stylem.
Nejčastěji nakupovanými biopotravinami jsou mléčné výrobky, dále zelenina a ovoce a maso a uzeniny. Nejvíce roste zájem o bioovoce a zeleninu, který se za šest let zvýšil o pětinu. Za nejčastější místo nákupu biopotravin označilo více než 60 procent dotazovaných trhy.
Jako hlavní bariéru pro větší nakupování biopotravin označili respondenti příliš vysokou cenu. Uvedly to tři čtvrtiny z nich. Přestože existují výjimky, je podle průzkumů rozdíl mezi cenou běžných potravin a biovýrobků desítky a stovky procent.
Lidé v dotaznících kriticky hodnotili také omezený sortiment a nedostupnost prodejen s bioprodukty. Řada z těch, kteří biopotraviny vůbec nekupují, tak činí proto, že nevnímá rozdíl mezi bio a klasicky vyráběnými produkty, anebo chápe označení bio pouze jako marketingový trik.
Znalost evropského loga pro biopotraviny vzrostla od roku 2010 z devíti  na 24 procent. Znalost národního loga se ve stejném období zvýšila z 54 procent  takřka na tři čtvrtiny tuzemské populace.
V Česku od začátku roku přibylo registrovaných výrobců biopotravin o pět procent na 518. Naopak mírně ubylo ekofarem a snížil se podíl zemědělské půdy obhospodařované podle pravidel ekologického zemědělství z 11,7 na 11,6 procenta. Průzkum provedla společnost Median v první polovině září na vybraném vzorku 630 osob starších 18 let.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *