Lesy revitalizují Borušovský potok

Lesy České republiky v současné době intenzivně pracují na revitalizaci více než dvou a půl kilometru dlouhého úseku koryta Borušovského potoka mezi obcemi Linhartice a Borušov na Svitavsku v Pardubickém kraji. Práce by měly být dokončeny do listopadu 2014. Předběžné náklady na revitalizaci představují částku téměř 6,5 milionu korun. Informoval o tom mluvčí státního podniku Lesy ČR Zbyněk Boublík.

Kromě Lesů ČR se významnou měrou na revitalizaci bude finančně podílet také Evropská unie prostřednictvím Státního fondu životního prostředí, konkrétně z operačního programu Životní prostředí, poznamenal Boublík.

Úpravy koryta Borušovského potoka mezi obcemi Linhartice a Borušov na Svitavsku v Pardubickém kraji si vyžádal špatný stav stávajícího koryta i údolního úseku podél vodního toku zapříčiněný postupující dnovou a břehovou erozí. Voda včetně splavenin tak z údolí odtékala zrychleně, v korytě navíc zcela scházely například vhodné úkryty pro ryby a jiné na vodu vázané ekosystémy.

„Na základě zpracovaného projektu nyní realizujeme opatření, která navrátí Borušovskému potoku jeho dřívější charakter, aby mohl v krajině znovu plnit potřebné funkce. Po dokončení bude voda z údolí díky novému korytu odtékat pomaleji a současně vzniknou nové retenční prostory v podobě průtočných i bočních tůní a mokřadů pro zadržení vody v krajině a zachycení splavenin.  V  údolí současně dojde k rozvolnění trasy Borušovského potoka a jejímu výraznému prodloužení se střídavými, různě hlubokými úseky pro rychlé i pomalejší proudění vody,“ vysvětluje ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, pověřený zároveň řízením Lesů ČR.

Samotné úpravy Borušovského potoka Lesy ČR zahájily v lednu letošního roku, kdy během vegetačního klidu v nezbytné míře odstranily staré břehové porosty. Do konce léta se v prvních úsecích toku podařilo vymodelovat nové koryto a do dna i břehů umístit potřebné kamenné stabilizační prvky. Vedle koryta se již navíc nachází sedm nově vyhloubených tůní.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *