Lesníci ze Křtin vyprodali stromky, příště jich bude ještě méně

Lesní podnik Mendelovy univerzity o víkendu vyprodal většinu připravených vánočních stromků. Na devíti prodejních místech ve Křtinách a okolí nabízeli lesníci asi 2000 smrků, jedlí a borovic, což je zhruba o pětinu méně než loni. V budoucnu počet prodávaných stromků ještě klesne, křtinští lesníci totiž při obnově porostů kvůli suchu zvyšují podíl listnáčů, uvedl dnes v tiskové zprávě zástupce ředitele Školního lesního podniku Masarykův les Pavel Čacký.

Většinu prodávaných stromků podnik získává z takzvaných prořezávek mladých lesních porostů. Jde o běžné zásahy nutné kvůli tomu, aby se snížil počet stromků na ploše a případně se upravila i druhová skladba budoucího porostu. Zásah musí být přiměřený a rovnoměrný, aby nevznikaly velké mezery. „Takto vyřezané stromky se přetřídí a ty pěkné se mohou prodat, zbytek zůstane v lese k zetlení. Stromky z prořezávek nebývají tak husté a souměrné jako z nějaké plantáže, ale kdo chce ušetřit a má raději stromek z přírody, přijde si na své. Bohužel takto získaných stromků je čím dál méně,“ uvedl Čacký. Jak se mění druhová skladba obnovovaných lesů ve prospěch listnáčů, tak ubývá i ploch, kde se dají vybrat vhodné kusy na vánoční stromky. V současné době jsou ve školním podniku zdrojem vánočních stromků převážně stromky z ploch vzniklých po větrné kalamitě Antonín v roce 2010. „Tehdy bylo nutné velké holiny rychle zalesnit, aby se zakryla obnažená půda, zabránilo její erozi a plocha nezarostla buření. Pro tyto účely byly tehdy využity ve větším podílu sazenice smrku, který jako pionýrská dřevina má na takových plochách relativně vysokou ujímavost a rychle odrůstá,“ uvedl Čacký. Nyní přišel čas pro první prořezávky, které lesníkům přinášejí alespoň nějaký výnos. Podobný scénář lesníci podle Čackého mohou využít na nově vzniklých holinách po kůrovcové kalamitě na řadě míst v ČR, kde je sice zájem zalesnit plochy listnatými dřevinami, ale není napěstováno dostatečné množství jejich sazenic. „Namísto likvidace přebytků sazenic smrku a borovice by se tyto plochy mohly zalesnit a později by se většina vyřezala na vánoční stromky. Tím zároveň budou vytvořeny výchozí podmínky pro věkovou, druhovou a prostorovou rozrůzněnost lesních porostů,“ uvedl Čacký.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *