Navrhují zbylé peníze z kompenzací využít na sucho a kůrovcovou kalamitu v lesích

Lesníci z Czech forest think tanku navrhují, aby finanční prostředky, které nebyly vyčerpány z vyčleněných prostředků na odškodnění zemědělců za sucho v roce 201, byly využity pro rychlou podporu boje s dopady sucha a kůrovcovou kalamitou v lesích.

Lesní porosty jsou dlouhodobě stresovány nedostatkem srážek, ztrácejí obranyschopnost a komplikuje se i pěstování a zalesňování na kalamitních plochách. Vlastníci a správci lesů i lesnické firmy bojují s přebytky kůrovcového dříví a zvýšenými náklady na jeho uskladnění a asanaci. Rychlá a efektivní pomoc státu je základním předpokladem pro zabránění či alespoň zpomalení dalšího rozpadu lesních porostů a zastavení šíření kůrovcové kalamity.

Kůrovcové dříví významně ztrácí hodnotu a například náklady na asanaci jednoho kubíku napadeného dříví různými metodami se pohybují v rozpětí 50–100 Kč/m3. Při předpokládaném ročním objemu kůrovcového dříví 6-8 milionu metrů krychlových se tedy jedná o navýšení nákladů vlastníků a správců lesů o 300–800 mil. Kč. S ohledem na dramaticky klesající ceny kůrovcového dříví nelze očekávat, že by vlastníci dokázali plně tyto náklady hradit, a hrozí, že z důvodu nedostatku finančních prostředků nebude dříví včas asanováno a území zasažená kůrovcovou kalamitou se budou nadále rozšiřovat.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *