Kvalitní a zdravé odrůdy pšenice

Již 25 let působí firma B O R , s. r. o. na českém zemědělském trhu. Vyvinula se ve firmu, která je schopna pěstitelům poskytnout komplexní servis v oblasti osiv, hnojiv, pesticidů i komodit. Pro své zákazníky je kvalitním a spolehlivým partnerem. Na úseku osiv přináší pěstitelům širokou nabídku kvalitních odrůd od předních evropských šlechtitelů.

Do skupiny pšenic s elitní kvalitou patří odrůda Bernstein. Rostliny dokážou velmi efektivně zužitkovat dodané dusíkaté hnojení, zrno dosahuje vysokého obsahu dusíkatých látek i při vysokých hektarových výnosech. Odrůda má vyšší rostliny s pevným stéblem, které zajišťuje velmi dobrou odolnost k poléhání. Pěstitelé ocení jak její plasticitu ve všech podmínkách, tak spolehlivé výnosy kvalitního zrna. Také odrůda Arktis se špičkovou mrazuvzdorností patří mezi elitní pšenice. Spolehlivé výnosy poskytuje pěstitelům na dobrých půdách s vláhovou jistotou, avšak ani pozemky po obilnině, po kukuřici, pozdní termíny nebo minimalizace nejsou pro Arktis žádným problémem. Skupinu elitních pšenic doplňují osinaté odrůdy Emilio a Energo z rakouského šlechtění. Mají společnou spolehlivou kvalitu zrna a odolnost k přísuškům.

Novinkou v sortimentu A pšenic je kvalitní odrůda Apostel. Mimořádně dobrý zdravotní stav, vysoká odolnost vůči poléhání, vysoká mrazuvzdornost a produktivní klas odolávající přísuškům z ní dělají odrůdu s vysokým potenciálem pěstování do budoucna. Odrůda Pankratz je další pšenicí s kvalitním zrnem patřící do skupiny A pšenic. Kromě obsahu NL splňuje parametry pro elitní pšenice. Rostliny jsou nižší, nepoléhavé, odolné k většině významných chorob. Spolehlivě přezimuje. Vysokých výnosů dosahuje i ve vyšších polohách. Stálicemi v sortimentu A pšenic jsou odrůdy Etana, Zeppelin a JB Asano. Etana svůj vysoký výnosový potenciál uplatní ve všech lokalitách, uspěje i při pozdních termínech setí, při setí po obilnině i kukuřici. Naprosto bezproblémovým zdravotním stavem se může pochlubit Zeppelin. Je to ideální odrůda pro málo příznivé pěstitelské podmínky. Stále oblíbená odrůda JB Asano poskytuje vysoké výnosy zrna v intenzivních podmínkách pěstování a je vhodná do přísuškových lokalit. Střední odolnost proti vymrzání je kompenzována vynikající regenerací rostlin při případném poškození a vysokou kompenzační schopností.

Naší nejmnoženější odrůdou je pšenice s chlebovou kvalitou zrna Gordian. Jistota přezimování, odolnost k poléhání, příznivý zdravotní stav a vysoké výnosy zrna jsou ideální kombinací pro skvělou ekonomiku pěstování. Excelentní výnos této pšenice je doložen výsledky SDO, kde Gordian vítězí v neošetřené variantě nad všemi ostatními potravinářskými odrůdami. Je sice zařazena mezi chlebové pšenice, ale hodnoty objemové hmotnosti a čísla poklesu jsou elitní.

V sortimentu krmných pšenic přibyla novinka WPB Calgary na rozhraní B/C kvality. Tato nově registrovaná odrůda má špičkové výnosy zrna. Je to nejvýnosnější nově registrovaná odrůda v neošetřené variantě pěstování. WPB Calgary má krátké stéblo odolné proti poléhání, výborný zdravotní stav a je plastická v termínu setí. Pšenicí pro krmné využití je také odrůda Hewitt. Má vysoké výnosy zrna a nepolehne. Díky velmi dobrému zdravotnímu stavu ji lze pěstovat i při nižší míře chemické ochrany.

Sortiment odrůd pšenice ozimé firmy B O R , s. r. o.,  je široký. V nabídce jsou odrůdy všech kvalitativních skupin a vhodné do všech pěstitelských podmínek.*

Ing. Michaela Kadlíková,

B O R , s. r .o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *