Konec platnosti herbicidů

Na základě aktuálně platných nařízení Evropské komise byla ukončena platnost povolení přípravků na ochranu rostlin s obsahem účinných látek isoproturon a triasulfuron. Přípravky s těmito účinnými látkami lze uvádět na trh a spotřebovávat nakoupené zásoby nejdéle do 30. dubna 2017. Informoval o tom Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

Dne 1. července 2016 vstoupila v platnost prováděcí nařízení Evropské komise (EU) č. 2016/872 ze dne 1. června 2016 a č. 2016/864 ze dne 31. května 2016, kterými se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, neobnovuje schválení účinných látek isoproturon a triasulfuron, a kterými se mění příloha prováděcího nařízení Evropské komise (EU) č. 540/2011.

Na základě článku 2 výše uvedených nařízení musela být k 30. září 2016 odejmuta povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tyto dvě účinné látky. Nejdéle do 30. dubna následujícího roku je možné uvádět na trh a spotřebovávat nakoupené zásoby přípravků s těmito účinnými látkami.

Seznam přípravků na ochranu rostlin, u nichž bylo odejmuto povolení, je uvedeno v tabulce a také na webových stránkách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského – v části Přípravky na ochranu rostlin.*

Přehled zrušených povolení referenčních přípravků s účinnými látkami isoproturon a triasulfuron

 

Název přípravku

 

Aland

Evidenční číslo

 

4557-1

Účinná látka

 

isoproturon, beflubutamid

Biologická funkce

 

herbicid

Alon 4594-3 isoproturon herbicid
Herbaflex 4557-0 isoproturon, beflubutamid herbicid
Isoproturon 500 4594-2 isoproturon herbicid
Isoherb 4817-0 isoproturon herbicid
Tolian Top 4817-1 isoproturon herbicid
Legato Plus 4821-0 isoproturon, diflufenikan herbicid
Maraton 4353-1 isoproturon, pendimethalin herbicid
Protugan 50 SC 4396-3 isoproturon herbicid
Calipuron 4616-0 isoproturon herbicid
Lintur 70 WG 4343-1 triasulfuron, dikamba herbicid
Logran 20 WG 4529-0 triasulfuron herbicid

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *